Salarisverlaging door Corona

Kan werkgever zo maar een salarisverlaging door Corona doorvoeren?

Nee, op die manier kan een salarisverlaging door Corona niet doorgevoerd worden. Dat kan niet zo maar zo heeft de rechter recentelijk besloten. De werkgever handelde ernstig verwijtbaar door eenzijdig 25% loonsverlaging wegens Corona door te voeren

De rechtbank Amsterdam was het in deze zaak helemaal met de werknemer eens, http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:3536

In deze zaak verzoekt de werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek, dus niet door de werkgever. Dat komt niet vaak voor, al is het maar vanwege het WW-risico van de werknemer door dit te doen.

Officiële waarschuwing wordt afgestraft

De rechter vindt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door werknemer, na het niet instemmen met de door werkgever eenzijdig opgelegde salarisverlaging van 25% als gevolg van de Coronacrisis, een officiële waarschuwing te sturen hem uit het team te plaatsen.

Het oordeel van rechter Ulrici is niet misselijk: Zowel op basis van de stukken als de houding van partijen ter zitting wordt vastgesteld dat de arbeidsrelatie inmiddels ernstig is verstoord, waardoor inmiddels beide partijen willen dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Voorop staat dat het betalen van salaris de hoofdverplichting van een werkgever is. De werkgever kan – in beginsel – het bedrag aan salaris voorts niet zonder instemming van de werknemer eenzijdig verlagen, hetgeen werkgever feitelijk wel heeft gedaan.

De manier waarop werkgever is omgegaan met de afwijzing van werknemer van het voorstel, valt haar ernstig te verwijten. De officiële waarschuwing van 1 mei 2020 en vervolgens de uitzetting uit het team, zijn niet anders te duiden dan een afstraffing van de weigering van werknemer in te stemmen met het voorstel van werkgever. Het behoeft geen uitleg dat een goed werkgever zo niet dient om te gaan met een werknemer die niet instemt met een door de werkgever gedaan – al dan niet redelijk – voorstel.

Ook nog een billijke vergoeding

Werkgever is daarom aan werknemer, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding verschuldigd.

Heeft u meer vragen over dit artikel en het ontslagrecht neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. E.V. Jongepier https://fennekadvocaten.nl/advocaten/eva-jongepier/
van Fennek Advocaten