Schade geleden? Schadestaatprocedure oplossing

Schade geleden? Schadestaatprocedure oplossing. Als procesadvocaat krijg ik veel vragen over de wijze van het berekenen van schade en het verkrijgen van zekerheid voor die schade. Schade is in sommige gevallen eenvoudig te berekenen door partijen zelf. Bijvoorbeeld bij gederfde huurinkomsten of als er een offerte ligt om de schade te herstellen.

In veel gevallen is de schade echter complex. Rechters zijn weliswaar vrij om de schade te begroten, maar hebben niet altijd de expertise om de schade te berekenen.

Het kan echter zijn dat het gaat om een complexe materie, waarbij een deskundige moet worden ingeschakeld om precies te bepalen wat de schade is. Dat kan plaatsvinden in een schadestaatprocedure.

Schade geleden, berekenen door een deskundige

Voordat een procedure wordt opgestart, kan worden besloten om een deskundige in te schakelen om de schade te berekenen. Dit gebeurt vaak om vooraf duidelijk te hebben wat de schade is en mogelijk is een dergelijk rapport aanleiding om de zaak te schikken. Komt het aan op een procedure, dan kan de eisende partij het schaderapport gebruiken als basis voor de vordering. Mogelijk dat de gedaagde partij alsdan de schade uitvoerig zal betwisten, waarna de rechter kan beslissen om een eigen deskundige in te schakelen.

Wat ook vaak gebeurt bij complexe vraagstukken, is dat eerst aan de rechter wordt gevraagd of de gedaagde partij aansprakelijk is en voor het vervolg te verwijzen naar de schadestaatprocedure. Indien de vordering wordt toegewezen en de wederpartij is aansprakelijk, gaat het in een schadestaatprocedure alleen nog maar om de vraag wat de hoogte is van de schade.

Waarom kiezen voor schadestaatprocedure?

Een nadeel van een schadestaatprocedure is dat het langer zal duren. Je zal immers eerst een uitspraak moeten krijgen dat de wederpartij aansprakelijk is, om vervolgens een nieuwe procedure op te starten waarin de schade dan wordt bepaald.

Het voordeel is wel dat bij een schadestaatprocedure de hoogte van het griffierecht het laagst is. Bovendien is een voordeel dat het toewijzend vonnis dat de wederpartij aansprakelijk is en er wordt verwezen naar de procedure, is dat er meestal dan wel bereidwilligheid is om te onderhandelen over de hoogte van de schade. Een ander voordeel is dat een schadestaatprocedure alleen nog maar over de hoogte van de schade gaat, hetgeen ook het voordeel heeft dat de rechter en partijen alleen nog maar de focus op zullen hebben. Bovendien is het voordeel van een schadestaatprocedure ook dat (ondanks dat er geen bedrag wordt toegewezen) er op basis van de schadestaatprocedure beslag kan worden gelegd.

Schade geleden?Schadestaatprocedure oplossing

Hebt u vragen over de schadestaatprocedure? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers, procesadvocaat.