Second opinion advocaat

Rechtsbijstandverzekeraars geven u vaak de mogelijkheid om een second opinion advocaat een casus voor te leggen. Op regelmatige basis geef ik second opinions af.

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij bijvoorbeeld Arag, FBTO, Achmea, SRK, et cetera, dan krijgt u bij een geschil vaak een jurist toegewezen. De betreffende jurist zal een inschatting maken van de kansen en risico’s.

Recht op second opinion

Er is daar een tegengesteld belang. Voor de verzekeraars zijn procedures een kostenpost. Het kan zijn dat de aan uw toegewezen jurist een terughoudende inschatting geeft. Als u twijfelt over die inschatting, dan kunt u bij de meeste verzekeraars om een second opinion vragen. Dat vindt u terug in de polisvoorwaarden en (meestal) op de website van de verzekeraar. U kunt natuurlijk er altijd om vragen.

Second opinion gratis

Een verzekerde heeft op grond van de polisvoorwaarden veelal het recht om een second opinion aan een advocaat te vragen. De advocaatkosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. De verzekerde mag dus zelf een advocaat uitkiezen en dat is zonder kosten.

Wel is het zo dat de verzekeraar vaak als voorwaarde stelt dat de second opinion advocaat geen betrokkenheid mag hebben bij het vervolgtraject. Dat is op zichzelf een redelijke voorwaarde, zodat gewaarborgd wordt dat de advocaat geen belang heeft bij de door hem/haar afgegeven second opinion.

Wat moet u doen?

Twijfelt u aan de visie van uw jurist bij de rechtsbijstandverzekeraar? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers. U kan vervolgens aan uw verzekeraar aangeven dat u wilt dat Jasper Hagers een second opinion afgeeft. Zo weet u zeker dat uw zaak het beste wordt behartigd.

Het is dan zaak dat u duidelijk met uw verzekeraar afspreekt welke vragen gesteld moeten worden. Dat klinkt logisch, maar soms gaat het hier weleens mis, omdat de reikwijdte van de second opinion ten onrechte te beperkt wordt vastgesteld.