Steunmaatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn al zichtbaar en zijn ingrijpend. Werkgevers kampen met omzetverlies waardoor zij werknemers niet kunnen doorbetalen, distributieovereenkomsten worden beëindigd omdat er niet geleverd kan worden, bedrijven zitten met een gat in cash-flow en ondernemers vragen massaal uitstel van betaling van belasting.

Wat zijn nu de steunmaatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis? Advocaat contractenrecht Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek, somt de steunmaatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis hieronder op.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De werktijdverkorting regeling is alweer ingetrokken. Een steunmaatregel van de overheid tijdens de coronacrisis is De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is in de maak. De NOW zal het mogelijk maken om werkgevers financieel tegemoet te komen met als doel werkloosheid te voorkomen. Bij de werktijdverkorting ging het over arbeidsverlies. Bij de NOW gaat het om omzetverlies.

Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. Deze periode kan eenmalig met 3 maanden worden verlengd. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Als voorwaarde voor de NOW geldt dat werknemers niet ontslagen mogen worden om bedrijfseconomische redenen en dat de werkgever het loon van de werknemers blijft betalen. Mogelijk valt een beëindiging in de proeftijd en het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst erbuiten, nu dat geen “ontslag” is. De NOW zal dit nog moeten uitwijzen. De NOW is namelijk nog niet volledig uitgewerkt.

Borgstelling van de overheid voor MKB-Kredieten

Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de overheid voor een deel borg voor ondernemingen die een lening willen afsluiten omdat zij bijvoorbeeld gebrek aan cash-flow hebben, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan financiers.

De borgstelling van de overheid voor MKB kredieten is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Een eenmanszaak en een VOF kan ook een beroep doen op de borgstelling van de overheid voor MKB-kredieten.
Financiële steun voor zzp’ers

Door de overheid wordt tijdens de coronacrisis ook voorzien in financiële steun voor zzp’ers.
Zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud of een lening die zij willen aantrekken voor bijvoorbeeld bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Bankgarantie voor ondernemingsfinanciering en uitstel aflossing

MKB-bedrijven grotere ondernemingen kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. De bankgarantie voor financieringen houdt in dat 50% garantie wordt verstrekt op bankleningen en bankgaranties door banken.
Bovendien kunnen kleinere ondernemingen bij banken uitstel krijgen van aflossing op hun leningen. ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en ING hebben zich daar al aan gecommitteerd.
Mogelijk komt er een soortgelijke regeling voor grotere ondernemingen.

Uitstel van betaling Belastingdienst

Ondernemers kunnen bovendien uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen. De Belastingdienst stopt alsdan de invorderingen. Dit geldt voor onder meer de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Compensatieregeling voor horeca en evenementen

Een compensatieregeling voor horeca en evenementen is in de maak. Deze sectoren, die tot op heden zeer hard zijn getroffen door de coronacrisis, krijgen een compensatie van EUR 4000,-. Een van de voorwaarden is dat de onderneming een fysieke inrichting buiten het eigen huis heeft.

Advocaat over juridische gevolgen van de coronacrisis

Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de steunmaatregelen van de overheid tijdens de coronacrisis of u wenst geadviseerd te worden over de juridische gevolgen van de coronacrisis op uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht, mr. Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).