Strafrechtelijke veroordeling werknemer reden ontslag?

Strafrechtelijke veroordeling werknemer reden ontslag?

Het uitgangspunt is dat strafrechtelijke veroordelingen van een werknemer in privésfeer in beginsel geen reden kunnen vormen voor ontslag. Toch zijn er uitzonderingen op deze hoofdregel. Dit bijvoorbeeld het geval zijn als er een verband bestaat tussen de gedragingen van de werknemer en zijn werkzaamheden voor de werkgever. Dit zal de rechter per individueel geval moeten beoordelen. In dit kader heeft het gerechtshof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan. Strafrechtelijke veroordeling werknemer reden ontslag?

Werknemer pleegt strafbare feiten en ontslag

Werkneemster was werkzaam bij de Stichting Cordaan op basis van een leerarbeidsovereenkomst. Werkneemster was werkzaam bij een huis voor mensen met een verstandelijke beperking. In november 2018 werd werkneemster aangehouden door de politie vanwege gerezen verdenkingen van stalking/belaging, oplichting en poging tot chantage. Twee dagen later werd zij weer in vrijheid gesteld. De dag daarna zat de werkneemster vast op het politiebureau en verscheen zij niet op haar werk. Hiervan deed zij geen mededeling aan haar werkgever. Bij brief van 20 december 2018 is namens de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie aan Cordaan meegedeeld waar werkneemster van verdacht werd en dat niet kon worden uitgesloten dat het slachtoffer een vorm van een verstandelijke of sociale beperking heeft.

Uiteindelijk is de werkneemster veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van tweehonderd uur. Als gevolg hiervan heeft Cordaan besloten een ontbindingsverzoek van de overeenkomst in te dienen. De kantonrechter heeft dit verzoek ingewilligd en de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen. De werkneemster ontving geen verdere vergoedingen. Hiertegen gaat de werkneemster in hoger beroep.

Procedure over ontslag en strafrechtelijke veroordeling

Het hof overweegt dat in beginsel strafrechtelijke gedragingen van werknemers in de privésfeer geen invloed hoeven te hebben op een arbeidsrelatie. Hier voegt het hof wel aan toe dat dit anders kan zijn indien er een duidelijke relatie bestaat tussen die gedragingen en het werk. Het hof oordeelt dat hiervan in deze zaak sprake is. De feiten waarvoor de werkneemster is veroordeeld zijn onverenigbaar met haar werkzaamheden als zorgverleenster.

De werkneemster staat namelijk in een afhankelijke relatie met de patiënt. De patiënten zijn daarnaast ook makkelijk te beïnvloeden en meer vatbaar voor misbruik.

Andere omstandigheden die een rol spelen bij het oordeel van het hof zijn dat het risico op herhaling bestaat, het OM kennelijk aanleiding zag om op eigen initiatief Cordaan te informeren over de gerezen verdenkingen en het feit dat de werkneemster geen open kaart heeft gespeeld naar haar werkgever.

Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden komt het hof uiteindelijk tot de conclusie dat het handelen zodanig verwijtbaar is dat in redelijkheid niet van Cordaan kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarnaast heeft de werkneemster geen recht op een transitievergoeding of billijke vergoeding.

Het hof bekrachtigt de uitspraak van de kantonrechter.

Als werkgever geconfronteerd met strafrechtelijke veroordeling?

Heeft u verdere vragen met betrekking ontbindingsverzoeken en vergoedingen bij ontslag? Dan is van belang om te weten wat mag in het kader van ontslag.  Neem dan contact op met Eva Jongepier, advocaat arbeidsrecht (eva@fennekadvocaten.nl).

strafrechtelijke veroordeling werknemer ontslag