Thuiswerken en corona – het recht om thuis te werken

Corona: werknemer heeft geen recht op thuis werken

Thuiswerken en corona – is er een recht op thuiswerken?

thuiswerken corona

Hoe zit het met het recht op thuiswerken tijdens corona?
Corona zorgt voor andere werksituaties zowel thuis als op de op de werkvloer. Dat blijkt maar weer uit de recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Deze uitspraak ging over een werknemer die vond dat zij een recht had om thuis te werken. Dit terwijl de werkgever de werknemer op enig moment weer graag op de werkplek zag om de gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren. De uitspraak over het recht op thuiswerken vindt u hier.

Wet Flexibel werken, thuiswerken en corona

In kort geding vorderde de werknemer een arbeidsplaatswijziging omdat zij liever thuis werkte in verband met de corona-crisis.
De werknemer wil “conform het overheidsadvies” thuis blijven werken.  Partijen voeren discussie en werkgever geeft aan dat werknemer moet komen  op de werkplek en de instructies  van moet opvolgen.  Partijen debatteren wat en  op 29 mei 2020 start werknemer een kort geding op. Werknemer vordert dat de kantonrechter de werkgever (op grond van de Wet flexibel werken)  veroordeelt tot nakoming van de schriftelijke toezegging van 14 april 2020 aan werkneemster om thuis te mogen werken (toen waren de corona-maatregelen net van kracht en had werkgever werknemer dit toegestaan). Subsidiair vordert werknemer dat werkgever veroordeeld wordt tot wijziging van de arbeidsplaats in die zin dat werkneemster wordt toegestaan om tot 1 september 2020 thuis te werken.

De kantonrechter buigt zich erover en de werknemer haalt bakzeil.

Goed werkgeverschap – instructierecht, thuiswerken en corona

De rechter stelt dat werknemer geen recht op thuiswerken heeft op grond van de Wet flexibel werken, en ook niet op grond van het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies. Werkgever heeft niet de verplichtingen geschonden die voortvloeien uit goed werkgeverschap, de instructiebevoegdheid en/of de zorgplicht.
Werkgever had aangegeven dat zij in verband met de coronacrisis maatregelen had genomen om een veilige werkplek te waarborgen. Werkgever heeft uitgelegd dat het werken op kantoor nodig is, zeker in deze economisch spannende tijd voor haar. Zij wil dat haar werknemers aanwezig zijn op de werkplek. Het algemene overheidsadvies is niet maatgevend.

Advocaat gespecialiseerd in juridisch advies over thuiswerken

Voor meer vragen over thuiswerken tijdens corona, of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals ontslag kunt u contact opnemen met mr. Eva Jongepier van Fennek advocaten.

https://fennekadvocaten.nl/advocaten/eva-jongepier/