Toch gebonden aan een niet-getekende koopovereenkomst?

Gebonden aan een niet-getekende koopovereenkomst?

Deze vraag stond centraal in een zaak bij de rechtbank Midden-Nederland. De uitspraak leest u hier.
In deze zaak ging het om de (ver)koop van een camping.

Partijen hadden lang onderhandeld over de (ver)koop van een camping. De koper had na die onderhandelingen een schriftelijke overeenkomst opgesteld en ondertekend. Deze overeenkomst had zij ook per e-mail verstuurd naar de verkoper met het verzoek deze te ook te ondertekenen. De verkoper had dat verzoek ingewilligd, maar had de overeenkomst niet als bijlage aan de email gevoegd.

Partijen corresponderen vervolgens over de missende bijlage en een klein inhoudelijk punt. Daarna verstuurt verkoper een email aan koper met foto’s van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. In de ondertekende overeenkomst staan de belangrijkste kenmerken van de overeenkomsten, te weten: het object van de koop, de koopsom en de datum van levering.

Daarna doet verkoper toch nog een aantal aanvullende verzoeken die koper verwerkt in nieuwe versies van overeenkomsten. Deze nieuwe overeenkomsten worden door verkoper niet getekend. Verkoper maakt vervolgens zelf ook een overeenkomst en die wordt weer niet door koper ondertekend. Uiteindelijk geeft verkoper aan dat de koop wat hem betreft niet doorgaat. Koper is het daar niet mee eens en start een gerechtelijke procedure. Koper vordert nakoming en dus levering van de camping.

Is er volgens de rechter een koopovereenkomst gesloten?

De rechter volgt de koper en oordeelt dat er een koopovereenkomst is gesloten.

De rechter overweegt onder meer het navolgende:

De rechter beantwoordt die vraag met ja. Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie van 14 en 15 januari 2022 en de bijbehorende bijlagen blijkt naar het oordeel van de rechter dat [gedaagde] op dat moment akkoord is gegaan met het verkoopobject (de betreffende percelen en de inventaris), een verkoopprijs van in totaal € 1.150.000,- en het moment van levering. Dat volgt zowel uit de door [gedaagde] gezette handtekening als uit de inhoud van de begeleidende e-mails van [gedaagde] , waarin hij (afgezien van de boothelling, maar daarmee is [eiseres] vrijwel onmiddellijk akkoord gegaan) geen enkel voorbehoud maakt.”

en

3.5. De rechter is gelet op het voorgaande van oordeel dat op 14 januari 2022 een koopovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen op grond waarvan [gedaagde] de camping heeft verkocht aan [eiseres] voor een prijs van in totaal € 1.150.000,-. Uit de door [gedaagde] ondertekende koopovereenkomst (hoewel de ondertekening op zichzelf bezien geen constitutief vereiste is), blijkt dat er op dat moment definitieve overeenstemming bestond over de essentialia (verkoopobject, prijs en moment van levering) van de koopovereenkomst. Dat is voldoende voor de totstandkoming van die koopovereenkomst.”

Dat partijen nadien nog hebben onderhandeld over een aantal aanvullende voorwaarden, staat volgens de rechter niet aan in de weg dat er op 14 januari 2022 een ‘rompovereenkomst’ tot stand is gekomen, waarvan nakoming kan worden gevorderd.

Conclusie: verkoper moest de camping leveren.

Advocaat contractenrecht Amsterdam – koopovereenkomst

Advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek heeft ruime ervaring met het opstellen van koopovereenkomsten, alsmede het procederen daarover.
Mocht u vragen hebben over de totstandkoming van een koopovereenkomst of dat u wel of niet gebonden bent aan de niet-getekende koopovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht Amsterdam Lisa (lisa@fennekadvocaten.nl).

gebonden aan niet-getekende koopovereenkomst?