Wat is een transitievergoeding en hoe wordt deze berekend?

De wet kent drie soorten ontslagvergoedingen: de transitievergoeding, de billijke vergoeding en de vergoeding wegens voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer wiens dienstverband door de werkgever wordt beëindigd heeft van rechtswege aanspraak op een transitievergoeding. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor de (gevolgen van) het ontslag en anderzijds om de werknemer financiële middelen te verschaffen om een transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Deze vergoeding is zowel verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd als door ontbinding op verzoek van de werkgever. Ook als de werkgever besluit een bepaalde tijd contract niet te verlengen is deze vergoeding verschuldigd.

De hoogte van deze transitievergoeding is over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van het maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en gelijk aan een kwart van het maandsalaris over elke daaropvolgende periode van 6 maanden. Dus: een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaar en een half maandsalaris voor die daarna.

Advies van een advocaat over een transitievergoeding

Mocht u verdere vragen hebben over de transitievergoeding bij ontslag  dan kunt u contact opnemen met mij.