Tweet van Elon Musk TESLA marktmanipulatie?

Elon Musk van Tesla weet twitter weer te laten exploderen: de tegenhanger van de AFM gaat onderzoek doen naar marktmanipulatie op basis van één tweet. De topman Tesla onder vuur om manipulatie!

Tijdens de beurshandel schreef Elon Musk:

“Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.”

Zelfs voor Elon Musk een bizarre tweet. Uiterst koersgevoelige informatie wordt tijdens de handel over de schutting gegooid, zonder enige toelichting. De handel werd meteen stilgelegd en bij hervatting steeg de koers aanzienlijk.

Het werd nog gekker toen Elon Musk aangaf dat hij zelf zijn aandelen niet zou gaan verkopen, wederom tot een enorm koersbeweging tot gevolg.

Naar Nederlands recht is de tweet (zonder twijfel) koersgevoelige informatie. Die wordt weliswaar openbaar gemaakt, maar de openbaarmaking is wel uiterst summier.

De gegeven informatie is simpelweg voor beleggers onvoldoende om een weloverwogen beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De tweet roept (erg) veel vragen en als AFM advocaat zou ik een boete verwachten.

Naar Nederlands recht (dat niet van toepassing is, maar het zou mij verbazen als het recht van New York soepeler is), zou dit namelijk  marktmanipulatie (informatiemanipulatieverbod) kunnen opleveren (met een mogelijke boete van de plaatselijke AFM, de SEC, tot gevolg). Bovendien is het in mijn ogen niet in lijn met de verplichting om de koersgevoelige informatie openbaar te maken: de informatie is niet duidelijk en mogelijk zelfs misleidend.

Het verbod van marktmanipulatie verbiedt namelijk het verspreiden van informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat, terwijl de verspreider van die informatie weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of misleidend is.

Marktmanipulatie of correcte informatie van Tesla?

De informatie van Elon Musk zou kunnen kloppen, maar roept nogal wat vragen op. Bij een beurskoers zou een buyout $ 72 miljard kosten, maar wie gaat dat dan precies betalen? Tamelijk stellig wordt aangegeven door Elon Musk dat de “funding secured” is. Dat zou dan de grootste leveraged buyout ooit zijn.

Zoals bloomberg het duidde:

To take Tesla Private, Elon Musk would have to pull off the largest leveraged buyout in history

Het bericht komt ook op precair tijdstip. Tesla heeft van alle beursgenoteerde bedrijven de meeste shortsellers. Shortsellers speculeren op een koersdaling. Dat is niet voor niets: Tesla en Elon Musk hebben weliswaar schitterende ideeën en mooie producten, de schuldenberg is enorm. Elon Musk heeft een hekel aan short sellers en maakt daar geen geheim van. Op twitter volgt de ene hatelijke tweet van Elon Musk na de andere.

Zo op het eerste gezicht komt de tweet niet heel geloofwaardig over, althans zou het mij niet verbazen dat er nog een groot aantal mitsen en maren zijn verbonden aan de financiering voor de buyout. Zelfs als de tweet juist is, dan nog geldt dat de inhoud ervan zeer summier is en (naar Nederlands recht) en mogelijk misleidend is.

Als advocaat AFM is het in ieder geval erg interessant of hier gehandhaafd gaat worden.