Verkoper aansprakelijk voor schade aan motorjacht

Verkoper bij consumentenkoop aansprakelijk

In december 2021 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de aansprakelijkheid van een verkoper voor schade aan een motorjacht.

Het komt erop neer dat de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 7:24 lid 2 BW niet geldt voor schade aan de zaak zelf.
Die schade dient door de verkoper vergoed te worden.

Verkoop motorjacht

Het ging om het volgende.

In 2012 koopt een consument voor bijna € 1,5 miljoen een motorjacht. Voor die prijs krijgt hij een motorjacht met airconditioning. De airconditioning blijkt echter niet te werken. Het bedieningspaneel is defect. Kort na de levering ontstaat daardoor brand aan het motorjacht.

In de rechtszaak vordert de verzekeraar van de consument schadevergoeding op grond van wanprestatie. Het hof wijst de vordering toe. De verkoper gaat in cassatie.

Het gaat er vervolgens om of de verkoper aansprakelijk is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid.
De schade is ontstaan doordat een onderdeel van de motorjacht, namelijk het bedieningspaneel van de airconditioning, gebrekkig is.

Verkoop aansprakelijk voor schade motorjacht

Op grond van art. 7:24 lid 2 BW is een verkoper bij consumentenkoop niet aansprakelijk voor schade die door een gebrekkig product wordt veroorzaakt aan een andere zaak in, kort gezegd, de privésfeer. Voor dergelijke schade is in beginsel de producent aansprakelijk. De verkoper deed op dit artikel een beroep. De verkoop zei: het jacht is een ‘andere zaak’ dan de airco.

De Hoge Raad is het daar niet mee eens.

Artikel 7:24 lid 2 BW bepaalt dat als de tekortkoming bestaat in een gebrek, de verkoper in beginsel niet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid wordt in dergelijke gevallen exclusief bij de producent gelegd. De achterliggende gedachte daarvan was dat de bescherming van de consumentkoper niet ten koste mag gaan van de detaillist-verkoper.

De Hoge Raad meent dat dit geval niet onder de uitzondering van artikel 7:24 lid 2 BW valt. De uitzondering ziet namelijk niet op schade aan de hoofdzaak (het motorjacht). Dat artikel ziet uitsluitend op personenschade of zaakschade aan een andere zaak dan de hoofdzaak. De schade aan het motorjacht blijft dus voor rekening van de verkoper.

Daarmee is de verkoper aansprakelijk voor schade aan motorjacht.

Advocaat contractenrecht Amsterdam

Met dit arrest van de Hoge Raad worden verkopers weer even op scherp gesteld.
Verkopers zijn bij consumentenkoop zelf aansprakelijk voor schade aan de hoofdzaak.
Heeft u te maken met zo’n aansprakelijkheidskwestie, neem dan gerust contact op met advocaat contractenrecht te Amsterdam, mr. Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

Productaansprakelijkheid