Verliezen door CFD’s beleggingen en derivaten? Waarschuwing voor risico’s terecht?

Over het algemeen kent iedereen de ‘standaard’ producten waar mensen in beleggen, maar met apps kan tegenwoordig snel en eenvoudig beleggen met CFD’s en derivaten. Maar die CFD’s zijn niet eenvoudig te doorgronden en de financieel toezichthouder AFM waarschuwt daarom in rapport voor CFDs.

De standaard producten zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties en grondstoffen als olie en goud.

Bij beleggen in aandelen is er altijd een bepaald risico. De waarde van het aandeel kan stijgen, maar helaas ook dalen. De meeste mensen kunnen echter wel een bepaalde inschatting maken van de waarde van het onderliggende bedrijf, maar met een financieel derivaat is het inschatten van risico’s voor de gemiddele belegger wat lastiger.

Met een app beleggen in derivaten?

Hoe anders is dit verhaal als we buiten de ‘standaard’ financiële producten kijken waar mensen in kunnen beleggen. Nu apps die werken met  CFD’s (Contract For Difference) in opkomst zijn, wordt het voor veel mensen makkelijker om hun geld te gaan beleggen in allerlei verschillende producten. Het gevaar hier is dat dit meestal derivaten zijn met een hefboomwerking, waarmee het snel de verkeerde kant op kan gaan. Het is vaak zo simpel gemaakt dat er alleen voor gekozen hoeft te worden of het aandeel gaat dalen (short gaan) of gaat stijgen (long gaan).

Risico’s van beleggen met derivaten

Het slechts aangeven of de koers daalt of stijgt met een ‘verdubbelaar’ kan uiteraard aan beide kanten van de weegschaal uitvallen. Het is daarom goed te begrijpen in welke producten er gehandeld wordt. De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft ook gezegd dat het gebruik van CDF’s en binaire opties door consumentenbeleggers vaak verkeerd gaat en gaat de handel er in aanpakken.

Maar wat zijn derivaten dan nou precies?

Een derivaat is een afgeleid product. Dat houdt in dat men met een andere partij een afspraak maakt over een onderliggend product. Er zijn verschillende vormen derivaten, bijvoorbeeld een eenzijdig recht om iets te kopen of verkopen, zoals een optie, maar ook een wederzijdse verplichting, zoals een foward of future. Wat op dit moment veel speelt is een derde basistype van derivaten: de ruil van kasstromen, zoals de renteswap.

Er zijn nog veel meer vormen van derivaten, soms zijn dit gestandaardiseerde derivaten, maar het kan ook maatwerk zijn. Het hangt af van de wens van beide partijen wat er uiteindelijk afgesproken gaat worden en wat de financiële consequenties kunnen zijn.

Het is belangrijk goed te beseffen waar je aan begint zodra er derivaten in het spel komen. Een goed idee van wat er nou gebeurd, welke kasstromen er zijn en hoe beide partijen profijt kunnen hebben of verlies kunnen lijden is van essentieel belang.

De risico’s zijn namelijk groter dan bij de handel in ‘normale’ aandelen. Bij de belegging in een aandeel is het risico dat de volledige inleg verloren gaat, relatief beperkt. Dat is namelijk alleen het geval als het aandeel waardeloos wordt, oftewel in een faillissementssituatie. Bij een derivaat kan er veel sneller sprake zijn van een algeheel verlies. De winsten kunnen veel groter zijn, maar dat geldt ook voor de verliezen. Juist daarom is de zorgplicht van een bank groter bij de handel in derivaten.Ook bij CFD’s hebben banken een hogere zorgplicht én informatieplicht over de risico’s.

Advocaat derivaten en zorgplicht

Als u vragen heeft over de rol van de bank, dan kan u altijd contact opnemen met Jasper Hagers. Als advocaat financieel recht is hij onder meer gespecialiseerd in de bijzondere zorgplicht die een bank heeft. Die zorgplicht is hoger naarmate de risico’s groter zijn.