Verweer tegen faillissementsverzoek

Een faillissement heeft zeer verstrekkende gevolgen. Toch is de faillissementsprocedure tamelijk eenvoudig en snel. De dreiging van een faillissement wordt nogal eens gebruikt (en soms: misbruikt) om betaling af te dwingen, juist omdat de gevolgen zo groot zijn. Er kunnen echter hele goede redenen zijn om de verzoekende partij niet te betalen en ook om verweer te voeren. In dit blog bespreek ik de procedure en hoe verweer tegen faillissementsverzoek gevoerd kan worden.

Verzoekschriftprocedure faillissementsverzoek

De aanvraag van faillissement door een schuldeiser begint met een verzoekschrift. Over het algemeen is een dergelijk verzoekschrift kort en eenvoudig, maar moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Door de verzoekende partij moet worden aangetoond dat de betreffende schuldenaar in een toestand verkeert waarin hij/zij is opgehouden met betalen.

verweer tegen faillissementsverzoek: pluraliteitsvereiste

In rechtspraak is het pluraliteitsvereiste / pluraliteitsbeginsel gevormd, hetgeen inhoudt dat er meerdere schuldeisers moeten zijn om te komen tot het oordeel dat er sprake is van een faillissementssituatie.

Naast de eigen (opeisbare) vordering van de verzoekende partij, moet er dus ook een andere vordering zijn (vaak genoemd: een steunvordering). Wat nog wel eens voorkomt, is dat in het verzoekschrift daar niet veel informatie over in staat. Het is van belang te weten dat de rechtbank summier toetst: er zal geen diepgravend onderzoek zijn naar de vorderingen. Echter, indien de verzoekende partij niet aantoont dat er meerdere schuldeisers zijn, dan zal het faillissement niet worden uitgesproken.

Verweerschrift en verweer ter zitting

Er wordt nadat het verzoekschrift door de rechtbank is ontvangen, een datum voor de behandeling van het verzoekschrift bepaald door de rechtbank. Hoewel dat niet verplicht is, is het wel aan te raden om een advocaat te raadplegen.

Vooraf kan een verweerschrift worden ingediend, met bijlagen. Er zijn talloze verweren denkbaar. Bijvoorbeeld dat het verzoekschrift een ander doel dient, te weten een pressiemiddel om maar betaald te krijgen, terwijl er geen sprake is van een faillissementssituatie. De steunvorderingen kunnen ook betwist worden of (zelfs) betaald, waardoor er geen pluraliteit is.

Vragen over verweer tegen faillissementsverzoek?

Jasper Hagers heeft als procesadvocaat verschillende faillissementen aangevraagd, maar ook aan de andere kant gestaan.

verweer tegen faillissementsverzoek