Wat is een spoedappel?

Wat is een spoedappel?

In de Avondklok procedure werd door de Staat spoedappel ingesteld. Of eigenlijk beter gezegd: een turbo spoedappel (hier kom ik later nog op terug).

De avondklok blijft van kracht, omdat de uitspraak is geschorst in het spoedappel.  Maar wat is een spoedappel?

Spoedappel in kort geding 

Het ging deze week wel erg snel in kort geding. De rechtbank Den Haag oordeelde dat er onvoldoende juridische grondslag was voor de avondklok. De Staat werd veroordeeld om de tijdelijke regeling waarmee de avondklok werd geregeld, buiten werking te stellen. Nog voordat de Staat dat deed (zij had ook kunnen wachten) de Staat hoger beroep, waarbij zij ook nog eens vroeg om van die verkorte termijnen af te wijken.

De Staat vroeg om de werking van de uitspraak van de kort geding rechter te schorsen. De uitspraak van de rechter was namelijk “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard én alleen dat werd aangevochten.

In extreem spoedeisende zaken, kan in kort geding het gerechtshof afzien van de normale termijnen en de zaak met hogere spoed behandelen. Dat gebeurde met de Avondklok. Nota bene dezelfde dag als de uitspraak vond de zitting bij het Hof plaats. Een unieke situatie, die mogelijk was, omdat het spoedeisende belang gelegen was in de avondklok (die in ging om 21:00, zodat het Hof – na wraking – haast moest maken om mondeling uitspraak te doen).

Motivering van spoedappel

Het versnelde hoger beroep wordt echter niet altijd toegelaten. De partij die verloren heeft in kort geding, moet namelijk wel motiveren waarom er zo’n grote spoed is om het hoger beroep versnel te behandelen. Wat zijn andere voorbeelden? Te denken valt bijvoorbeeld aan een tv-uitzending die gestopt moet worden of de geplande kap van een boom. Een hoger beroep waarin een verbod van de uitzending wordt gevorderd, heeft na de uitzending geen zin meer. Hetzelfde geldt voor de kap van een boom.

Hoe gaat instellen spoedappel?  

Hierbij is het procesreglement van belang. Daarin staat dat de partij die in spoedappel gaat gelijktijdig ook de gronden van het hoger beroep moet formuleren. Duidelijk moet dus gemaakt worden waarom het vonnis waarvan beroep niet stand kan houden. En zoals hiervoor uitgelegd: er moet heel goed worden gemotiveerd waarom het Gerechtshof moet afwijken van de normale termijnen.

Wat is een turbo spoedappel?

De termijn zoals opgenomen in het procesreglement zijn nog verder verkort. Dat wordt een turbo spoedappel genoemd.

Vragen? advocaat Jasper Hagers gespecialiseerd in kort geding procedures staat u graag bij.