Wie betaalt de proceskosten van de procedure?

Een veelgestelde vraag: kan ik mijn volledige kosten verhalen op de tegenpartij? De verliezende partij moet de proceskosten betalen van de winnende partij. In Nederland is echter er voor gekozen dat de door de rechtbank uitgesproken kostenveroordeling  slechts een fractie is van de werkelijke kosten. Wie betaalt de proceskosten van de procedure?

Gang naar de rechter en proceskosten

In de Verenigde Staten geldt veelal een volledige proceskostenveroordeling, dus ook de kosten van de advocaat. In Nederland is daar niet voor gekozen, ook om zo de gang naar de rechter laagdrempelig te houden. De kosten die een partij heeft gemaakt wordt door de rechtbank bepaald op het liquidatietarief.

Er bestaan verschillende tarieven. Zo is het kostbaarder in hoger beroep, wordt er een verschil gemaakt in kosten voor een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. De kosten worden ook afhankelijk gesteld van de omvang van de vordering. Hoe meer er gevorderd wordt, des te hoger het liquidatietarief zal zijn.

Volledige proceskosten vergoed krijgen?

Toch is het in sommige gevallen mogelijk de hoge kosten van een procedure terug te vorderen. https://fennekadvocaten.nl/kosten-procedure-terugvorderen/

Als er misbruik van procesrecht wordt gemaakt of er wordt onrechtmatig gehandeld, dan is het onder omstandigheden mogelijk ook de advocaatkosten terug te vorderen. In rechtspraak zijn rechters daar echter wel terughoudend in, al wordt het wel vaker toegekend dan vroeger het geval was.

Welke kosten bij een procedure?

De advocaatkosten zijn veelal het belangrijkste component in de procedure. Hoewel procederen over het algemeen kostbaar is, is het wel zo dat procederen goedkoper is dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Alleen wordt in Nederland niet geprocedeerd op basis van ‘no cure, no pay’.

Andere kosten van het naar de rechter gaan is het griffierecht.  Voorts moet een dagvaarding worden betekend door een deurwaarder, waar ook kosten aan zijn verbonden. Gedurende de procedure kan (dat gebeurt niet regelmatig) ook een deskundige worden benoemd. Veelal wordt besloten dat de kosten van de deskundige komen voor de partij die het gelijk aan zijn zijde heeft (of krijgt!). Dergelijke kosten moeten echter wel vooruit worden betaald.

Vragen over de kosten van een procedure?

Wie betaalt de proceskosten van de procedure? Aarzel niet contact op te nemen met Jasper Hagers, advocaat procesrecht.