Accountant aansprakelijk voor fraude

In een bijzondere zaak werd een accountant door de bank succes aansprakelijk gehouden voor onrechtmatig handelen / fraude. De accountant draait op voor de miljoenen schade. De frauderende accountant moet Rabobank ruim 1,6 miljoen terugbetalen. Het tuchtrecht speelde (natuurlijk) ook een rol: De accountant was al doorgehaald uit het register van accountants en is nu dus als accountant aansprakelijk voor fraude.

Welke fraude had de accountant gepleegd?

Rabobank zou een financiering verstrekken voor een restaurant, de “red dragon”. Rabobank zou 3,1 miljoen financieren en verder zou er door de eigenaren zelf circa 4.9 miljoen worden geïnvesteerd. De accountant was zelf ook eigenaar van het “all you can eat” restaurant Red Dragon.

Het restaurant ging twee jaar na opening failliet. De FIOD heeft onderzoek gedaan en tuchtklachten ingediend bij de accountantskamer. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie besloten tot vervolging over te gaan.

Het is namelijk gebleken dat de accountant verschillende stukken die dienden ter verkrijging voor de financiering heeft vervalst. De accountantskamer is duidelijk:

De Accountantskamer is gelet op wat hiervoor is overwogen van oordeel dat in voldoende mate vaststaat dat betrokkene verschillende onjuiste documenten ter beschikking heeft gesteld van [bank 1] om daarmee een financiering van € 3.100.000,- te kunnen verkrijgen. Betrokkene heeft aldus niet eerlijk en oprecht gehandeld en het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht.

De curator had reeds een procedure (met succes) opgestart tegen de accountant, waarin deze verantwoordelijk werd gehouden voor het boedeltekort.

Wat oordeelt de rechtbank fraude accountant?

De accountant voerde aan dat er geen aansprakelijkheid was. De accountant stelde dat er alleen maar stukken waren doorgestuurd, dat deze stukken niet door de accountant waren bestuurder en dat er zodoende alleen maar sprake was van een doorgeefluik.

De rechtbank maakt daar korte metten mee. Zo wordt aangevoerd:

“De rechtbank komt op basis van deze omstandigheden tot de slotsom dat [naam gedaagde] moet hebben geweten dat de facturen en de bankafschriften die zij op 18 respectievelijk 20 november 2014 aan de Rabobank stuurde, vals waren. Daarmee heeft [naam gedaagde] de Rabobank onder valse voorwendselen ertoe weten te bewegen de gelden uit hoofde van de financieringsovereenkomst ter hoogte van € 3.000.000 in het bouwdeposito te storten.”

en:

“De rechtbank acht zonder meer aannemelijk dat de Rabobank, zoals zij gesteld heeft, dat niet zou hebben gedaan als zij van de valsheid van de facturen en bankafschriften op de hoogte was geweest. [naam gedaagde] dient aldus de door de Rabobank geleden schade te vergoeden. De beoordeling van hetgeen is gesteld met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid van [naam gedaagde] kan op grond hiervan verder onbesproken blijven.”

Fraude accountant en onrechtmatig handelen

Deze accountant heeft het wel (heel) erg bont gemaakt en daar wordt door alle betrokken partijen korte metten mee gemaakt. Het openbaar ministerie is overgegaan tot vervolging, de curator eist het boedeltekort op, Rabobank vordert de schade als gevolg van de fraude op en de accountantskamer heeft de accountant doorgehaald in het register. De tuchtuitspraak werkt door in de civiele zaak. Vragen over dit blog? Stel vrijblijvend uw vraag aan de advocaten tuchtrecht.