Advocaat tuchtrecht

Tuchtrecht Advocaat

Verschillende beroepsgroepen vallen onder het tuchtrecht. Niet alleen een advocaat valt hieronder, maar ook accountants, artsen, notarissen, deurwaarders en bankiers. Medewerkers van banken moeten net als advocaten en artsen ook een eed afleggen (de bankierseed). Tuchtprocedures zijn bijzondere procedures; zowel voor de beklaagde als degene die de klacht indient. Advocaten van Fennek hebben ervaring met dergelijke zittingen, waarbij een goede voorbereiding van groot belang is, maar ook om te weten wat wanneer wel en niet gezegd moet worden. 

Klagen en het tuchtrecht: hoe werkt het?

Het tuchtrecht omvat (simpel gezegd) de regels hoe de verschillende beroepsbeoefenaren hun vak moeten uitoefenen. Het doel is om de kwaliteit te verbeteren en de cliënt/patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Meestal is het indienen van een klacht tamelijk eenvoudig, maar het gronden van de klacht op de relevante regelgeving is dat meestal niet. 

Welke regelgeving is van toepassing?

Het tuchtrecht is vervat in diverse regelgeving. Voor advocaten onder meer in de Advocatenwet, voor notarissen in de wet op het notarisambt en voor artsen in de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Belangrijk is op te merken dat in deze regelgeving veelal ook open normen staan, bijvoorbeeld dat een accountant niet in strijd mag handelen (of nalaten!) met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. In jurisprudentie wordt een dergelijke open norm vaak ingevuld.

Welke sancties zijn er? 

De sancties in het tuchtrecht zijn verschillend, maar komen meestal neer op (in volgorde van ernst):

Waarschuwing;

Berisping;

Geldboete;

(Voorwaardelijke) Schorsing;

Beroepsverbod

Aansprakelijkheid en tuchtrecht

De tuchtrechtelijke procedure kan van invloed zijn of er ook sprake is van aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor een arts, notaris, accountant of andere beroepsbeoefenaar is vaak afhankelijk van de vraag of de beroepsbeoefenaar heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden.

Vaak is een beroepsbeoefenaar verzekerd. In de meeste beroepen is een verzekering verplicht.   

Fennek gespecialiseerde advocaten 

Vragen over tuchtrecht? Zelf betrokken bij een klacht? Het is veelal onverstandig zelf verdediging te voeren, omdat de beklaagde niet meer objectief de zaak kan bekijken. Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) is een gespecialiseerde advocaat tuchtrecht en kan u verder helpen met uw vraag.