Advocaat bij crypto fraude

Advocaat bij crypto fraude

Als advocaat bij crypto fraude krijg ik op dit moment veel cliënten. Daar zit een enorme variëteit van zaken in: soms worden er zeer omvangrijke bedragen in beheer gegeven, waar achteraf blijkt dat er geen euro is geïnvesteerd, maar alles is weggesluisd. In andere zaken is er wel daadwerkelijk belegd, maar niet conform de afspraken. Fraude en oplichting komt veel voor bij crypto, maar soms zijn simpelweg de afspraken niet correct nagekomen.

Het is dan altijd zaak om goed te inventariseren wat de strategie moet zijn. Is het zinvol om bijvoorbeeld beslag te leggen? en zo ja, waarop? Moet er meteen aangifte worden gedaan van bijvoorbeeld oplichting?

Beheer van crypto

Hoewel enkele cryptoaanbieders inmiddels geregistreerd zijn bij De Nederlandse Bank N.V. en er ook toezicht is vanuit de Autoriteit Financiële Markten, is er relatief weinig toezicht. Voor veel activiteiten is simpelweg geen vergunning nodig, of is het zo dat de Wet op het financieel toezicht wordt overtreden. Consumenten weten niet altijd precies met wie zij in zee gaan. Aan mooie verhalen over beweerdelijk behaalde rendementen is meestal geen tekort.

Voor veel consumenten is bitcoin en andere cryptovaluta weliswaar inmiddels een bekend begrip, maar op welke wijze het moet worden aangeschaft, het aanmaken van een accountant, het bewaren in een wallet en de verkoop, is bij velen nog een ‘ver van mijn bed’ show.

Beleggen en zorgplicht crypto

Er zijn tal van partijen die zich opwerpen als crypto expert en die aanbieden om voor consumenten te gaan handelen in crypto. Dit uiteraard tegen een beheervergoeding. Sommige partijen zijn te goeder trouw, maar veel ook niet. Soms worden er gigantische winsten beloofd, terwijl er juist grote verliezen optreden. Wat ook dikwijls voorkomt, is dat er wordt aangegeven dat er op een bepaalde manier belegd gaat worden, maar dat daar al snel vanaf geweken wordt.

De juridische positie hangt sterk af van de gemaakte afspraken. Het komt nogal eens voor dat de afspraken niet goed op papier staan, of dat de afspraken mondeling of per whatsapp zijn gemaakt. Dat hoeft in een eventuele procedure op zichzelf niet een probleem te zijn, als het maar goed te bewijzen is. Daar komt bij dat consumenten in vergaande mate worden beschermd en dat er op die basis ook mogelijkheden zijn om een aanbieder aan te pakken.

Crypto fraude

Hebt u vragen? Als advocaat crypto fraude heb ik inmiddels uitgebreide kennis van en ervaring met dergelijke zaken. Ik help u graag.