Bank en betaalproblemen door coronavirus

Ondernemers zijn ongerust over het coronavirus: betaalproblemen liggen op de loer. Hou als bestuurder ook rekening met mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsproblemen en bijvoorbeeld selectieve betaling. Bank en betaalproblemen door coronavirus vragen dus de directe aandacht van de ondernemer.

De maatregelen van de overheid zijn terecht, maar nog steeds grijpt het coronavirus diep in op de financiën van de ondernemer.

De verruimde borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat gelukkig versneld open. Dat helpt op de korte termijn, maar voor de langere termijn is het de vraag of het voldoende is. Betaalproblemen liggen op de loer. 

In gesprek met bank over betaalproblemen

Hoewel banken waarschijnlijk coulant zullen handelen, is het wel zaak in gesprek te blijven. Voorkomen moet worden dat de bank gebruik maakt van haar opzeggingsmogelijkheden bij betaalproblemen.

Gedacht kan worden aan het tijdelijk opschorten van renteverplichtingen of het tijdelijk opschorten van aflossingen gedurende de crisis door het coronavirus. De bank is daartoe echter niet verplicht. Het kan zelfs zo zijn dat de bank aanvullende zekerheden eist, zoals een borgtocht.

Afspraken op papier bij bank bij coronavirus

Als er moet worden afgeweken van bestaande afspraken, dan is het van belang ook dat op papier te zetten.

Mondelinge afspraken zijn weliswaar net zo hard als schriftelijke afspraken, maar het bewijs is lastig. Soms worden mondelinge afspraken “vergeten” of is de interpretatie van wat nu precies is afgesproken bij partijen verschillend. Zorg dan voor dossiervorming: al staat het maar in e-mailcorrespondentie.

Coronavirus advocaat

Loopt u tegen problemen aan met uw bank door het coronavirus. Bank en betaalproblemen door coronavirus? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen, Jasper Hagers.