Coronavirus en betalingsproblemen: bestuurdersaansprakelijkheid?

Wij krijgen veel bezorgde vragen over het coronavirus van bestuurders en betalingsproblemen. Wat zijn precies de juridische gevolgen van het coronavirus?Coronavirus en betalingsproblemen: bestuurdersaansprakelijkheid?

Sommige bedrijven komen in directe problemen, juist door de maatregelen van de overheid. Te denken valt aan evenementenplanners en voetbalclubs: die komen door het coronavirus direct in de problemen. Soms is een beroep op overmacht mogelijk, bijvoorbeeld om een overeenkomst te beëindigen. Waar moet je dan als bestuurder op letten bij het coronavirus?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij betalingsproblemen

Als de nood aan de man en er komen door coronavirus betalingsproblemen dreigen, is het verstandig zo snel als mogelijk als bestuurder betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Zo voorkom je dat je mogelijk voor bepaalde belastingverplichtingen persoonlijk aansprakelijk wordt en er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.

Selectieve betaling coronavirus en bestuurdersaansprakelijkheid

In rechtspraak is ook aangenomen dat je als bestuurder aansprakelijk kan zijn als je bepaalde schuldeisers met voorrang betaalt.

Soms lijkt het logisch om de relatie die je al sinds jaar en dag kent, te betalen en de jonge relatie niet. Maar dat kan leiden tot de situatie dat de curator bij een eventueel faillissement u als bestuurder aansprakelijk stelt.

Bestuurdersaansprakelijkheid en verplichtingen

Van belang is ook goed na te gaan welke verplichtingen een bestuurder aangaat. Als er verplichtingen worden aangegaan namens de vennootschap, waarvan de bestuurder weet (of redelijkerwijs moet weten) dat de vennootschap de verplichtingen niet kan nakomen, kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorkom risico’s: neem vrijblijvend contact met advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

twijfelt u over een specifieke situatie? Of wilt u vrijblijvend advies over uw bedrijf of uw rol als bestuurder? Aarzelt u niet contact op te nemen en hopelijk kunnen wij zorgen wegnemen.