Beëindiging bankrekening advocaat Amsterdam

Beëindiging bankrekening

In onze praktijk krijgen wij vaak te maken met zaken die gaan over de beëindiging van een bankrekening en/of het geheel opzeggen van de bancaire relatie door een bank. Eerder schreef ik daar al een blog over: Beëindiging bankrekening

In allerlei segmenten zie je dat banken steeds vaker de stekker eruit wensen te trekken; coffeeshopbranche, autobranche, rode horeca, trustbranche, et cetera. Wanneer in bedrijven veel contant geld omgaat, stellen banken vaak dat er sprake is van witwasrisico’s en zeggen zij de bancaire relatie op.

Wwft

Volgens de Wet op financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht streng te controleren op witwasrisico’s.
ING zelf is hiertoe ook veroordeeld tot een boete van € 775.000.000,- wegens ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Mede daarom zijn banken strenger gaan controleren.

Kort geding bij beëindiging bankrekening

Eerder dit jaar speelde een kort geding tussen Novus, een bedrijf actief in de verkoop van auto’s, en ING.
ING stelde Novus allerlei vragen over de herkomst van onder andere cashstortingen. ING vond dat Novus de vragen onvoldoende beantwoorde, waarna ING de bankrekening van Novus beëindigt. Novus heeft vervolgens een kort geding gestart tegen ING in de hoop de beëindiging tegen te gaan.

De voorzieningenrechter gaat echter niet mee in de standpunten van Novus.

De voorzieningenrechter stelt vast dat er sinds de oprichting een aanzienlijk bedrag aan contante gelden is gestort. Bovendien zou de administratie niet op orde zijn waardoor bepaalde stortingen niet konden worden gekoppeld aan concrete transacties.

Verder oordeelt de voorzieningenrechter:

Novus heeft niet duidelijk gemaakt op welke wijze zij haar bedrijfsvoering heeft aangepast zodanig dat nu geen contante betalingen of kortlopende leningen bij bekenden meer nodig zijn. Wat Novus aanvoert is kortom allemaal te weinig (althans te weinig concreet) en te laat. ING heeft Novus al medio 2020 laten weten dat de relatie zou worden beëindigd. Het had op de weg van Novus gelegen om direct daarna alle zeilen bij te zetten, aan ING aan te tonen dat zij haar koers daadwerkelijk had gewijzigd en ING uit te nodigen om te controleren of de wijziging van de bedrijfsvoering voldoende mogelijkheden tot controle bood. Het lijkt onvoldoende tot (de bestuurder van) Novus te zijn doorgedrongen dat ING terecht vragen stelt en dat veel van die vragen (ook over de herkomst van het startkapitaal) nog steeds onvoldoende zijn beantwoord. Indien binnen Novus geen sprake is van witwassen is het te betreuren deze beslissing het voortbestaan van de onderneming mogelijk in gevaar brengt. Van ING kan echter niet worden verwacht dat zij haar diensten blijft verlenen aan een partij die haar administratie niet op orde heeft en ook niet voldoende doordrongen lijkt te zijn van het belang van controle op witwassen.

Al met al meent de voorzieningenrechter dat ING het recht had de relatie met Novus te beëindigen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter Amsterdam leest u hier.

Beëindiging bankrekening advocaat Amsterdam

Advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek treedt regelmatig op voor bedrijven van wie de bankrekening is beëindigd. Het is daarbij zaak om goed te onderbouwen waarom er geen sprake is van enige witwasrisico’s of integriteitsrisico’s. Wanneer u te maken heeft met de beëindiging van uw bankrekening, neem dan contact op met beëindiging bankrekening advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).