Berekening hoogte bestuurlijke boete

Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit de wet, waarbij als eerste stap het basisbedrag wordt bepaald. Het begint dan altijd met een voornemen bestuurlijke boete. Pas daarna vindt berekening hoogte bestuurlijke boete plaats.

Het gaat dan om drie categorieën basisbedragen:

1) € 10.000
2) € 500.000
3) € 2.000.000.

Deze bedragen komen voor matiging in aanmerking en bij categorie 2 en 3 kan er een verhoging plaatsvinden met maximaal 50% op grond van de ernst en/of duur van de overtreding en met maximaal 50% op grond van de mate van verwijtbaarheid.

Met welke omstandigheden houdt de AFM rekening bij het opleggen van een bestuurlijke boete?

Zoals gezegd, het uitgangspunt is de hoogte van € 500.000 en € 2.000.000. Vervolgens gaat de AFM kijken voor berekening hoogte bestuurlijke boete AFM naar bepaalde omstandigheden, waaronder de draagkracht, de ernst en de duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, et cetera.

Is de overtreding ernstig?

Hierbij moet worden gedacht aan de tijdsduur van de overtreding. Heeft de overtreding jaren geduurd of slechts enkele weken? Of bijvoorbeeld de impact van de overtreding. Worden er veel klanten geschaad? Is er sprake van marktverstoring? Ook kan het behaalde voordeel een overweging zijn. Hoeveel voordeel is er behaald met de overtreding?

Mate van verwijtbaarheid van de overtreder en hoogte van de bestuurlijke boete AFM

Heeft de overtreder opzet? Of is er sprake van verminderde verwijtbaarheid? In stappen van 25% wordt het basisbedrag verminderd of verhoogd.

Kans op recidive?

De AFM zal ook bekijken wat de kans op recidive is. Is de kans groot dat de overtreder de overtreding nogmaals begaat? Indien het antwoord bevestigend is, dan zal de AFM het basisbedrag verhogen. Overigens is de AFM verplicht om het basisbedrag te verdubbelen op het moment dat de overtreder eenzelfde overtreding in de afgelopen vijf jaar heeft gepleegd. Indien vrijwel aannemelijk is dat de overtreder deze overtreding niet meer zal begaan, dan kan dit als omstandigheid worden meegenomen om het basisbedrag te verlagen.

Draagkracht en berekening hoogte bestuurlijke boete

Ook de draagkracht van de overtreder is een belangrijke factor. De draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van intern vastgestelde draagkrachtfactoren, waarbij onder meer jaarrekeningen, jaaropgaven, taxaties, en ander financiële stukken relevant zijn voor de beoordeling.

Hebt u ook te maken met een bestuurlijke boete, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met financieel recht advocaat Jasper Hagers.