Bijstand bij tuchtklacht advocaat

Bijstand bij tuchtklacht advocaat

Als advocaat heb ik verschillende partijen bijgestaan in tuchtrecht. Een tuchtklacht is vrijwel altijd ingrijpend voor de betrokkene. Een advocaat kan het verweer zelf doen, maar de vraag is of de uitdrukking:

He/She who defends him/herself has a fool for a client 

dan geldt.

Bijstand bij tuchtklacht advocaat:

Zelf doen of bijstand bij tuchtklacht advocaat

In sommige gevallen is de laatste uitdrukking te ongenuaceerd. Er zijn zeker gevallen waarin het verweer bij een tuchtklacht zelf gedaan kan worden, waarbij bijvoorbeeld het verweer door mij als advocaat wordt tegen gelezen. Dat levert veelal het beste verweer op.

Bij complexere en ernstige tuchtklachten is het niet aan te raden om de hele behandeling zelf te doen.

Vaak is het ook zo dat de beklagene te betrokken is, hetgeen het verweer kan schade.

Tuchtklacht advocaat

Een tuchtklacht over een advocaat begint bij de Deken, die altijd eerst onderzoek zal doen en de klager behulpzaam is bij zijn of haar klacht. Er moet verweer worden gevoerd, waarbij al strategische keuzes gemaakt moeten worden. Zo kan het zijn dat er daadwerkelijk iets niet goed is gegaan, waarbij spijt kan worden betuigd. Zelfinzicht speelt een rol bij de beoordeling van de klacht, maar houdt tegelijkertijd vaak ook een erkenning van een fout in.

Nadat het onderzoek bij de Deken afgerond is, zal het klachtdossier worden doorgestuurd naar de Raad van Discipline. De Raad van Discipline heeft de bevoegdheid om de klacht al op voorhand af te wijzen. Gebeurt dat niet, dan volgt een zitting. De zitting moet goed voorbereid worden.

Dekenbezwaar advocaat

In ernstige gevallen kan de Deken aanleiding zien zelf uitgebreid onderzoek te doen, bijvoorbeeld door een kantoorbezoek. Dan is er wel sprake van een verdenking van een substantiële normschending van het algemeen belang.  Het kan zijn dat de Deken signalen heeft ontvangen over een gebrekkige uitvoering van de praktijk. Het kan ook zijn dat de Deken een dekenbezwaar indient vanwege het algemene én principiële belang.

Klacht ontvangen als advocaat?

Als advocaat kan ik op verschillende manieren bijstand verlenen om zo de procedure te proberen te winnen, althans de ‘schade’ zo beperkt als mogelijk te houden. Daarvoor is (onder meer) vereist om strategisch de juiste accenten aan te brengen, hoofd-en bijzaken te onderscheiden en te bepalen hoe de zitting gevoerd zal worden.

Neem vrijblijvend contact op met Jasper Hagers advocaat tuchtrecht.