Bitcoin terugvorderen

Bij de rechtbank Amsterdam wilde een gebruiker van Bitcoin Meester Bitcoin terugvorderen (feitelijk geen bitcoin, maar altcoins). De uitspraak is door mr. N.C.H. Blankevoort mondeling gedaan, op de zitting. Dat is bijzonder, omdat in vrijwel alle gevallen er door de rechter nog nagedacht wordt en de uitspraak later volgt.

Bitcoin terugstorten in wallet

De eisende partij heeft de altcoin Hedera verkocht om Aion te verkrijgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van het online platform Bitcoin Meester. In korte tijd heeft eiser grote winsten gemaakt, zoals dat bij de handel in cryptovaluta wel vaker het geval is (net als het lijden van grote verliezen).

Volgens Bitcoin Meester kloppen de winsten echter niet, omdat door een bug in haar systeem een te lage prijs is gehanteerd. Eiser vordert nakoming en vraagt tot terugstorting van 1.366.918 tokens in zijn wallet en subsidiair schadevergoeding.

Fout bij Bitcoin Meester

De rechtbank is van oordeel dat Bitcoin Meester overtuigend heeft aangetoond dat er sprake is van een bug / een fout in haar systeem. Door die fout was er geen sprake van een reële transactie. De rechtbank oordeelt ook dat er ten aanzien van die specifieke transacties geen overeenkomst tot stand is komen. De eisende partij mocht er (kort gezegd) niet op vertrouwen dat de transacties juist waren.

De rechtbank overweegt:

“Dit laatste is economisch gezien niet rationeel. Het tweede bijzondere aspect is dat met de transacties geen koerswinst, maar transactiewinst werd gemaakt. Er is op elke afzonderlijke transactie winst gemaakt en steeds op dezelfde manier. [eiser] kon namelijk voor een 2,5 tot 25 hogere prijs Hedera verkopen dan de prijs waarvoor hij Hedera inkocht. Ook dit is uitzonderlijk en ongebruikelijk. Op basis van deze twee aspecten mocht [eiser] er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat er steeds een overeenkomst tussen hem en Bitcoin Meester tot stand was gekomen. Omdat er geen overeenkomst ten grondslag ligt aan elk van de 14 transacties kan er geen sprake zijn van wanprestatie door Bitcoin Meester. Dit betekent dat ook de vorderingen tot nakoming en schadevergoeding worden afgewezen.”

Bitcoin terugvorderen

Het terugvorderen Bitcoin (in dit geval: altcoins) wordt dus afgewezen.

bitcoin-terugvorderen