Boete DNB voor trustdiensten

Als u trustdiensten verleent zonder vergunning, kan een boete worden opgelegd door DNB. DNB heeft verschillende vormen van handhaving, er kan een last onder dwangsom worden opgelegd, een aanwijzing, een normoverdragend gesprek of (dus) een boete voor het verlenen van trustdiensten.

Wat zijn trustdiensten?

Het is op grond van de Wet toezicht trustkantoren verboden zonder vergunning van DNB trustdiensten te verlenen. Er zijn vijf categorieën trustdiensten:

  1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap;
  2. Het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften (domicilie plus);
  3. het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
  4. het optreden als trust
  5. Het aanbieden van een doorstroomvennootschap

Een belangrijk vereiste is dat u de trustdiensten beroeps-of bedrijfsmatig aanbiedt. Als er sprake is van het zeer incidenteel verlenen van trustdiensten, is er geen vergunning vereist. De Wet toezicht trustkantoren 2018 is wel een stuk strenger geworden dan eerder.

Boete DNB voor trustdiensten?

Indien u een voornemen hebt ontvangen voor een boete van DNB voor het verlenen van trustdiensten, dan help ik u graag. Er zijn uitzonderingen van de vergunningsplicht en wellicht kan goed betoogd worden dat een boete ongerechtvaardigd is. Sowieso kan verweer gevoerd worden tegen de hoogte van de boete. Er zal altijd rekening gehouden moeten worden met de ernst van de overtreding, de aard van de overtreding en de relevante omstandigheden van het geval.

Er is een veelvoud van verweren mogelijk. U kunt altijd vrijblijvend contact met Jasper Hagers opnemen.