Coronavirus: juridische gevolgen voor organisatoren van evenementen

Het coronavirus: wat zijn de juridische gevolgen voor organisatoren van evenementen? Door het coronavirus worden steeds meer evenementen afgelast. Veel organisatoren van evenementen moeten daarom een keuze maken hun evenement te verzetten of zelfs te annuleren. en veel organisatoren ook (moeten) overwegen om bijvoorbeeld hun festival of andere bijeenkomst uit te stellen of zelfs te annuleren. Advocaat contractenrecht & privacy Lisa Jie Sam Foek bespreekt de juridische gevolgen voor organisatoren van evenementen.

Evenement verplaatsen of annuleren door het coronavirus

Op dit moment is er nog geen dwingend voorschrift van de overheid dat alle evenementen verbiedt in Nederland. Indien er vanuit de overheid een wettelijk voorschrift komt dat verbiedt om evenementen in Nederland in een bepaalde vorm door te laten gaan, dient een organisator een belangenafweging te maken. Afhankelijk van de betreffende regelgeving, kan het noodzakelijk zijn om een evenement te verplaatsen of te annuleren door het coronavirus. Het is voor nu zaak de adviezen van de RIVM en de nieuwsberichten op de voet te volgen.

Kan ik een evenement annuleren door overmacht?

Kan een organisator van een evenement een evenement annuleren door overmacht? Het coronavirus lijkt een omstandigheid te zijn die een organisator niet tegengeworpen kan worden.
Toch lijkt de algemene dreiging tot op heden onvoldoende te zijn om een evenement te annuleren. Nu is er immers nog geen wettelijk voorschrift dat verbiedt evenementen doorgang te laten vinden. Dit kan overigens anders zijn wanneer in de overeenkomst of algemene voorwaarden een clausule is opgenomen waarin staat omschreven wat overmachtsituaties zijn en daarin bijvoorbeeld een pandemie is genoemd.
Indien een organisator met succes een beroep op overmacht kan doen, kan de organisator een evenement annuleren door overmacht.
Moet het ticket bij annulering van een evenement terug worden betaald?

Moet de organisator van een evenement de volledige ticketprijs terugbetalen?

Bij een succesvol beroep op overmacht door een wettelijk verbod het evenement te laten plaatsvinden, is een organisator van een evenement in principe niet gehouden de volledige ticketprijs terug te betalen aan de consument.
Een consument heeft daarentegen wel het recht de overeenkomst te ontbinden als het evenement niet doorgaat. Als de consument de overeenkomst ontbindt (omdat het evenement niet plaatsvindt waarvoor de consument een ticket heeft gekocht), is de organisator van het evenement wel gehouden de ticketprijs terug te voldoen. Er is immers sprake van een tekortkoming omdat het evenement niet plaatsvindt niet op de afgesproken datum. Een consument zal hier wel een beroep op moeten doen. In dat geval zal de organisator van het evenement de volledige ticketprijs terug moeten betalen.

Advocaat coronavirus voor evenementen

Mocht u de moeilijke keuze moeten maken een evenement al dan niet te laten plaatsen of te annuleren wegens het coronavirus en u wenst geadviseerd te worden over uw juridische positie daarin, neem dan vrijblijvend contact op met Advocaat coronavirus voor evenementen, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).