De deurwaarder op bezoek: hoe beslag opheffen?

De deurwaarder op bezoek: hoe beslag opheffen? Vaak begint het met een verontrustend telefoongesprek dat er beslag is gelegd, dat de bankrekening door het beslag is bevroren, dat er beslag is gelegd op een woning of zelfs bedrijfsvoorraad. Hoe beslag te leggen, heb ik als advocaat beslag leggen uitgelegd in eenvoudige stappen.

U wilt dan natuurlijk dat het beslag zo snel als mogelijk wordt opgeheven. De deurwaarder op bezoek: hoe beslag opheffen? Maar hoe gaat dat en hoe kan dat op de snelst mogelijke manier?

De deurwaarder op bezoek: hoe beslag opheffen?

Om de vraag te kunnen beantwoorden, is een korte uitleg van het leggen van beslag noodzakelijk. Het is allereerst van belang om een verschil te maken tussen conservatoir beslag of executoriaal beslag. Een conservatoir beslag is een bezwarend beslag. De situatie wordt als het ware bevroren, er moet dan nog een procedure worden gestart om de vorderingen van de beslaglegger daadwerkelijk te toetsen. Bij een executoriaal beslag is er al een uitspraak van de rechter. Er is dan dus een vonnis en de deurwaarder kan daadwerkelijk (na betekening van het vonnis) tot uitwinning overgaan.

Indien de deurwaarder op de stoep staat en u weet nog van niets, dan zal er dus vaak sprake zijn van een conservatoir beslag. Een conservatoir beslag begint altijd met een verzoekschrift, waarbij aan de rechter wordt gevraagd door uw tegenpartij om bij u beslag te leggen. Hiervan wordt u in de meeste gevallen niet op de hoogte gesteld. Dat is alleen het geval indien er bijvoorbeeld beslag wordt gelegd op uw loon. Dan is de rechter verplicht om u op voorhand te horen. Bij andere beslagen is dat vaak niet het geval.

Hoe is het beslag gelegd? Conservatoir of executoriaal beslag?

Nederland heeft van oudsher er voor gekozen om relatief eenvoudig beslag te kunnen leggen, al is het wel zo dat de trend bij beslag leggen is dat de ondernemer meer bescherming geniet.

De gedachte is ook dat u op die manier niet vermogen kan verschuiven. Het beslag komt dus eigenlijk altijd als een onaangename verrassing.

Dat verzoekschrift is erg belangrijk bij de eventuele opheffing.

De deurwaarder op bezoek: hoe beslag opheffen?

De snelste en simpelste manier is om zekerheid te bieden. Stel, de beslaglegger stelt dat hij EUR 100.000,– van u te vorderen heeft en u biedt de volgende dag aan om een bankgarantie te stellen voor EUR 100.000,–, (vermeerderd met rente en kosten) dan zal het beslag moeten worden opgeheven. Een bankgarantie is echter kostbaar, omdat de bank vrijwel altijd hetzelfde bedrag op een geblokkeerde rekening wil hebben. Bovendien wordt een bankgarantie vaak gesteld voor de gehele procedure, zodat het geld vaak jaren vaststaat. Daar staat tegenover dat daar waar het beslag onterecht gelegd blijkt te zijn (de vorderingen zijn ongegrond), dat de beslaglegger aansprakelijk is voor de schade van het beslag.

Maar wat doet u als u het niet eens bent met het beslag?

Opheffing van beslag in kort geding. Zo moet werkt het!

In kort geding kunt u ook het beslag proberen op te heffen. In de wet staat dat het beslag moet worden opgeheven:

“indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van de door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt.”

U zal dus moeten aantonen dat de vorderingen ondeugdelijk zijn. Dit staat in artikel 705 lid 2 Burgerlijke Rechtsvordering. Bij de beoordeling worden ook altijd de wederzijdse belangen gewogen. Het belang enerzijds van de beslaglegger (zekerheid dat uiteindelijk de vorderingen ook echt betaald wordt) en anderzijds het belang van de beslagene (waar het beslag hinder zal opleveren).

Dit is in kort geding niet altijd eenvoudig. Een andere mogelijkheid is dat er in het verzoekschrift fouten staan en wel fouten waarvan de beslaglegger weet had. In dat geval is er strijd met de waarheidsplicht en inmiddels is in rechtspraak beoordeeld dat er ook daarom sprake kan zijn opheffing van beslag.

Ook bij executoriaal beslag kan een kort geding worden opgestart. Dan moet wel worden aangetoond dat het vonnis berust op een feitelijke of juridische misslag. Het kan ook zijn dat er na het vonnis iets is gebeurd of aan het licht is gekomen waardoor het beslag moet worden opgeheven. Het is niet zo dat het enkele feit dat u in hoger beroep gaat tegen een vonnis, voldoende is om executie uitwinning van het beslag tegen te gaan. Daarvoor is echter meer vereist.

Advocaat bij opheffen van beslag

Hebt u vragen over deze blog, dan kunt u altijd contact opnemen met Jasper Hagers, advocaat beslagleggen.

kort geding snelle procedure