Geschil met de toezichthouder?

Een geschil met de toezichthouder is altijd vervelend. In veel gevallen bent u waarschijnlijk afhankelijk van de toezichthouder, bijvoorbeeld als u vergunning hebt of als een vergunning wilt aanvragen en dan voelt de drempel om te procederen tegen de toezichthouder wellicht hoger. Toch kan dat gevaarlijk zijn. Goedbedoelde antwoorden worden anders uitgelegd en opeens komt u terecht in een handhavingstraject. Geschil met de toezichthouder?

Bij geschil handhaving door toezichthouder

Toezichthouders hebben verschillende mogelijkheden om te handhaven. Dat kan in eerste instantie met de ‘zachte hand’, bijvoorbeeld door een normoverdragend gesprek, maar steeds vaker volgt ook de ‘harde hand’. Een bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing zijn slechts enkele voorbeelden. Het geschil met de toezichthouder verhardt dan al snel.

Bezwaar en beroep procedure

Voordat de toezichthouder gaat handhaven, is het veelal mogelijk uw zienswijze in te dienen. Dat is een belangrijk strategisch moment. Gaat u al informatie geven waaruit blijkt dat de toezichthouder fout zit of wacht u juist tot de bezwaar-en beroepsprocedure.

Veel hangt af van het geschil dat u met de toezichthouder heeft. Welke norm is geschonden? Is dat een open norm, waar het goed mogelijk is om aan te geven dat u op de juiste wijze invulling heeft gegeven of is de norm overduidelijk geschonden, maar heeft u wellicht juist meer argumenten waarom u weinig te verwijten valt?

Wat te doen bij dreigend geschil?

Er wordt weleens gezegd pennywise, pound foolish. In geval van een dreigend geschil met de toezichthouder kan het de moeite lonen uw zaak voor te houden aan een gespecialiseerde advocaat. Juist in een vroeg stadium kan het geschil nog mogelijk worden afgewend. Daar waar de toezichthouder heeft besloten dat gehandhaafd worden, is het lastig de toezichthouder op andere gedachten te brengen. Helpt u hulp nodig? Jasper Hagers helpt u graag en kijkt vrijblijvend naar (bijvoorbeeld) een voornemen tot handhaving.

geschil met de toezichthouder