Getuigenverhoor: wat kan ik verwachten?

Iedereen kent wel de rechtbank series uit de VS, met spectaculaire getuigenverhoren waar advocaten op het randje vragen stellen, alles om de jury te overtuigen. Gaat dat in Nederland met horen van getuigen ook zo, hoor ik vaak van cliënten. Nee, het gaat er hier iets anders aan toe. De rechter-commissaris leidt meestal het getuigenverhoor. Op basis van wat volgens een van partijen bewezen zou moeten worden. Getuigenverhoor wat kan ik verwachten?

Hoe verloopt een getuigenverhoor?

De rechter-commissaris zal beginnen met de identiteit vast te stellen, waarna de eed wordt afgelegd.

Je kan kiezen voor de belofte of te zweren voor God dat je de waarheid zal spreken.

Daarna staat de getuige onder ede. Het gevolg daarvan is dat liegen strafbaar is. Voorts zal de getuige antwoord moeten geven op vragen. Een uitzondering is een beroep op het verschoningsrecht (bijvoorbeeld geheimhouders, zoals advocaten, notarissen, maar ook als het gaat om familie).

Meestal begint de rechter met het stellen van vragen, maar dat hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat de rechter-commissaris het overlaat aan de advocaat van de partij die getuige wil horen of de partij die iets moet bewijzen.

Kennis van getuigenverhoor is cruciaal

Het wordt door advocaten en cliënten nog wel eens onderschat. Welke vragen ga je wel en welke vragen ga je niet stellen. Vooral bij het stellen van vragen aan de wederpartij, is het vaak onvoorspelbaar hoe geantwoord gaat worden. Ook is het belangrijk relevant te blijven: Soms moet een antwoord worden afgekapt. Het gaat erom dat er relevante antwoorden worden gegeven. In sommige gevallen geeft de getuige erg breed antwoord, maar geen antwoord op de gestelde vraag.

Veel is daarbij ook afhankelijk van de behandelend rechter in kwestie.

Advocaat getuigenverhoor

Het getuigenverhoor kan ook een perfect middel zijn om bewijs te verzamelen. Daarvoor is een zogenaamd voorlopig getuigenverhoor bij uitstek een handig instrument. Nog voordat een procedure is opgestart, kunnen getuigen worden opgeroepen om te verklaren over bepaalde feiten en gebeurtenissen, zodat daarna kan worden bepaald of een procedure zinvol is of niet.

In Nederland wordt een voorlopig getuigenverhoor dikwijls toegewezen. Het kan ook worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat de verzoekende partij bezig is met een fishing expedition, bijvoorbeeld om allerlei geheime informatie te verkrijgen.

Wilt u advies over een getuigenverhoor? Getuigenverhoor wat kan ik verwachten? De advocaten van Fennek kunnen die vraag voor u beantwoorden en u helpen.

getuigenverhoor-wat-kan-ik-verwachten