Advocaten voor voorlopig getuigenverhoor

Voorlopig getuigenverhoor

Het is niet eenvoudig de keuze te maken om al dan niet een (vaak langdurige) rechtszaak te starten. Er zijn altijd procesrisico’s en er gaat de nodige tijd en geld mee gepaard. Vaak is het ook lastig de proceskansen in te schatten. Dit is helemaal het geval bij zaken waar weinig op schrift vast is gelegd en het bewijs in hoge mate afhankelijk is van getuigenverklaringen. Om de proceskansen beter te kunnen inschatten biedt de wet de mogelijkheid om nog voor de procedure te verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor.

Getuigenverhoor voor het voeren van een procedure

De wet bepaalt dat op verzoek van een belanghebbende een voorlopig getuigenverhoor kan worden bevolen. De gedachte is dat de feiten die de verzoeker wil bewijzen betwist moeten zijn en tot een beslissing van de zaak kunnen leiden.

Waarom een voorlopig getuigenverhoor?

Het mogelijke nut van een voorlopig getuigenverhoor is dat de verzoeker duidelijkheid verkrijgt over bepaalde feiten in een zaak waardoor hij de proceskansen beter kan inschatten. Bovendien kan een voorlopig verhoor van nut zijn door verlies van bewijs te voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer te voorzien is dat een procedure zeer lang gaat duren. 

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor

Een verzoek dient bij de rechter aangevraagd te worden door middel van een verzoekschrift. In het verzoekschrift dienen de vordering, de feiten die bewezen wensen te worden en gegevens van partijen te worden opgenomen. 

De rechter zal bij de beoordeling van het verzoek nagaan of de door de verzoeker gestelde feiten relevant zijn en of er voldoende belang is voor het houden van het getuigenverhoor.

Afwijzing van verzoek 

Er geldt een aantal afwijzingsgronden bij een verzoek. Zo wordt een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen als de verzoeker misbruik maakt van zijn bevoegdheid of geen belang heeft bij het verzoek. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van een voorlopig verhoor terwijl er ook andere rechtsmiddelen zijn om de proceskansen in te schatten, dan wel bewijs te vergaren. Bovendien mag een voorlopig getuigenverhoor niet dienen als zogenaamde “fishing expedition”. Er moet wel enige mate van zekerheid zijn omtrent de vordering van de verzoeker. Een verzoek kan eveneens worden afgewezen wanneer dat een andere procedure, zoals een strafrechtelijke procedure, doorkruist.

Verschoningsrecht

Er zijn ook een gevallen waarin een getuige niet hoeft te getuigen en dus mag zwijgen. Dit is wanneer iemand een beroep kan doen op een verschoningsrecht. De volgende getuigen kunnen een beroep doen op het verschoningsrecht:

  • personen met een beroepsgeheim zoals een arts of advocaat
  • familieleden van van één van de procespartijen
  • personen die door te verklaren strafbare feiten moeten bekennen waarvoor zij of iemand uit hun familie kan worden vervolgd

Advocaat Amsterdam

Wilt u advies over het voorlopig getuigenverhoor? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)