Hulp bij Herstelkader rentederivaten uit Den Haag?

Hulp bij Herstelkader rentederivaten uit Den Haag?

Vandaag ging het in de Tweede Kamer in Den Haag over rentederivaten waar ondernemers jarenlang wachten op schadevergoeding. Reden voor de bijeenkomst was de langzame afwikkeling van de zaken die vallen onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten.

Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van belangenverenigingen voor het MKB, vertegenwoordigers van ABN AMRO, ING Bank en Rabobank, een vertegenwoordiger van de Autoriteit Financiële Marken en één van de grondleggers  van het Uniform Herstelkader Rentederivaten, de heer Schimmelpenninck.

Tijdens deze hoorzitting werd onder andere de voortgang die tot nu toe is gemaakt besproken. Een schokkend laag aantal zaken is tot dusver in zijn geheel afgehandeld. Dit betrof 390 gevallen, terwijl er in totaal 19.000 gevallen zijn die onder het herstelkader recht hebben op een schadevergoeding.

Is er sprake van verjaring?

Niet alleen de inhoudelijke afhandeling van renteswap zaken kwam aan de orde, ook de snelheid waarmee dit is gegaan werd aangestipt. Het Uniform Herstelkader Rentederivaten is in zijn geheel veel te complex om snel en goed alle rentederivaten zaken af te handelen. De banken hebben aangegeven dat ze met man en macht proberen alle renteswapzaken voor het einde van het jaar afgehandeld te hebben. Tot die tijd zal de MKB’er / ondernemer het met een voorschot moeten doen dat, mocht de berekening gedaan door de bank foutief zijn, wellicht terugbetaald dient te worden. Pas nadat een Extern Dossier Beoordelaar zoals opgelegd door de AFM bij Herstelkader Rentederivaten.

zich heeft uitgelaten over alle dossiergegevens en ook een berekening heeft gemaakt zal er een definitief voorstel worden gedaan aan de MKB onderneming. Het lijkt dus allemaal niet zo snel te gaan als van tevoren werd gedacht. Een gevaar dat hier bij om de hoek komt kijken is dat van verjaring. Veel van de renteswaps zijn jaren geleden afgesloten. Banken sussen ondernemers dat er echt een net voorstel uit hoofde van het Herstelkader Rentederivaten komt. Echter, in gerechtelijke procedures wordt door diezelfde banken keihard een beroep op verjaring gedaan.

Mocht de MKB ondernemer, die lange tijd heeft gewacht op een voorschot dan wel voorstel, het niet eens zijn met dat voorstel, en een gerechtelijke procedure opstarten, zal de bank zich in (bijna) alle gevallen beroepen op verjaring. De MKB’er wordt dus aan het lijntje gehouden met de belofte dat er een oplossing voor de grote financiële schade te verwachten valt, tegelijkertijd beroepen de banken zich op verjaring.

Aanpassing Uniform Herstelkader Rentederivaten?

Een mogelijke uitkomst van de hoorzitting van vandaag is dat het herstelkader rentederivaten aangepast gaat worden. Met name de banken waren hier niet over te spreken. Volgens een van de banken is de maximale snelheid van afhandeling van de renteswapzaken al bereikt. Deze gaf aan niet harder te kunnen werken. Een boete die oploopt als er niet snel zaken afgehandeld worden zou dan ook niet werken. Deze argumenten zijn allemaal aangehoord door de aanwezige Kamerleden en zij zullen binnenkort een afweging moeten maken over de vraag of er moet worden ingegrepen of dat de banken op deze manier kunnen doorgaan.

Moet ik het voorstel Herstelkader Rentederivaten accepteren?

Dat is een vraag die ik als advocaat gespecialiseerd in rentederivaten veel krijg. En die vraag kan alleen maar beantwoord worden met een zorgvuldige bestudering van het dossier én het voorstel.

Als de ondernemer met het voorstel van de bank akkoord gaat is de zaak definitief afgedaan. Dit houdt in dat er dan geen gerechtelijke wegen meer zijn te bewandelen. De zaak aanbrengen voor de civiele rechter is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Ziet u zich ook geconfronteerd met een voorstel van uw bank op grond van het uniform herstelkader rentederivaten? Of heeft u naar aanleiding van deze blog of de hoorzitting vragen? Neem dan gerust contact op met advocaat financieel recht Jasper Hagers (jh@fennekadvocaten.nl).