ING verliest rechtszaak verhoging opslag

ING verliest rechtszaak verhoging opslag. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat ING een rechtszaak over de verhoging van de opslag verliest. Deze situatie is wel iets anders. De vraag was dus: mag bank opslag zomaar verhogen?

Terugbetaling verhoging ING opslag uit WUH periode

Het betreft de Westland-Utrecht portefeuille. De eisende partij was een modeketen (Blosh).

Blosh stelde zich op het standpunt dat in de kredietovereenkomst met (destijds) Westland-Utrecht niet stond dat de opslag op de EURIBOR lening verhoogd kon worden. Ik ben zelf als advocaat financieel recht betrokken bij verschillende dossiers waarin ook deze zelfde vraag speelt. Tot nu toe heeft ING altijd aangegeven dat zij bevoegd is om eenzijdig de opslag te verhogen. In deze procedure stelt Blosh dat nergens in de kredietovereenkomst staat dat ING het recht heeft om de opslag eenzijdig te verhogen. Het staat ook niet in de bijbehorende algemene voorwaarden. ING stelt dat het wel mag en verwijst naar de algemene voorwaarden, waarin staat dat ING “recht heeft om het rentepercentage en/of de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen”.

Uit de uitspraak blijkt dat ING heeft gevraagd om de zaak te laten behandelen door de meervoudige kamer, vanwege het principiële belang van deze zaak.

De rechtbank heeft dat verzoek afgewezen.

Bevoegdheid ING tot verhoging opslag?

De rechtbank oordeelt dat ING de opslag niet eenzijdig mag verhogen. Volgens vaste rechtspraak overweegt zij dat deze vraag moet worden beoordeeld aan de hand van wat is opgeschreven in de offerte, de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden en hetgeen partijen hebben verklaard en wat zij redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het Haviltex-criterium). ING verliest rechtszaak verhoging opslag.

Haviltex van de kredietovereenkomst

De rechter overweegt dat in de kredietdocumentatie niet te lezen is dat ING bevoegd is de opslag te wijzigen. In de algemene voorwaarden staat dat simpelweg niet. Er staat in de overeenkomst wel dat het rentepercentage mag worden gewijzigd, maar de bevoegdheid om de opslag te verhogen staat juist niet in de overeenkomst.

De rechtbank gaat ook niet mee met het betoog dat ING desalniettemin er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Blosh begreep dat ING de bevoegdheid had om de opslag te verhogen. ING betoogt dat voor haar het risico bestaat dat, daar waar zij de opslag niet kan verhogen en de financiering op enig moment niet meer in verhouding zou staan tot de kosten van ING, zij er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat zij de bevoegdheid heeft om de opslag te verhogen.

De rechtbank gaat hier niet in mee. Zo overweegt de rechtbank:

“Dit zou immers betekenen dat een uitleg van de overeenkomst die leidt tot een verlieslatende situatie voor de bank per definitie onredelijk is, hetgeen in zijn algemeenheid niet kan worden aangenomen.”

De standpunten van ING falen en het feit dat ING (althans zijn rechtsvoorganger) niet duidelijk heeft opgenomen dat de opslag kan worden verhoogd, dienen voor rekening van ING te komen.

ING moet de verhoogde opslag vermeerderd met wettelijke rente terugbetalen.

ING verliest rechtszaak verhoging opslag

Hebt u zelf ook te maken met een verhoogde opslag? Dan kunt u zich altijd wenden tot Jasper Hagers, advocaat financieel recht, gespecialiseerd in opslag vraagstukken.