Klacht tegen een accountant

Klacht tegen een accountant

Een klacht tegen een accountant kan worden ingediend bij de Accountantskamer. U kunt dat zelf doen, maar u zich ook laten bijstaan door een advocaat tuchtrecht of een andere gemachtigde.

Verweer bij klacht accountant

Als accountant kan zelf verweer worden gevoerd. Het heeft wel de voorkeur om gespecialiseerde hulp in te schakelen. Als advocaat ben ik betrokken geweest in verschillende (grote) klachtprocedures (bijvoorbeeld de waarschuwing van Lelieveld vanwege misleidend DNB rapport).

Strategie verweer klacht accountant

De ervaring leert dat een goede voorbereiding het halve werk is. Niet alleen de strategie bij het schriftelijk verweer is van groot belang, maar ook hoe te gedragen tijdens de zitting. Worden er experts / andere accountants meegenomen? Wordt er op sommige punten erkend dat het beter had gekund? Onder meer deze vragen en de antwoorden daarop, moeten vooraf goed worden voorbereid.

Klacht accountant gedrags-en beroepsregels

Een accountant is gebonden aan (strenge) gedrags-en beroepsregels. Te denken valt aan de Wetgeving (waaronder Wet op het accountantsberoep), verordeningen (bijvoorbeeld Verordening gedrags-en beroepsregels accountants – VGBA) en de nadere voorschriften. Van groot belang zijn de fundamentele beginselen voor de accountant ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden. Het gaat dan om professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid / zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze beginselen zijn vanzelfsprekend nader uitgewerkt en zullen een belangrijke rol spelen bij de vraag of een klacht tegen een accountant succesvol is.

Maatregelen Accountantskamer

Als de klacht gegrond zou worden verklaard, dan kan de Accountantskamer een maatregel opleggen. Dat kan een waarschuwing zijn, een berisping, een geldboete, een tijdelijke doorhaling en een doorhaling. De gevolgen kunnen dus (erg) groot zijn. Bovendien is het zo dat een gegronde klacht kan doorwerken in de vraag of een accountant aansprakelijk is.

Hoger beroep Accountantskamer

Hoger beroep is mogelijk. Dat geschiedt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. De termijn van hoger beroep is relatief kort: zes weken. Er kan ‘pro forma’ beroep worden ingediend, hetgeen betekent dat de gronden later kunnen worden aangevuld. Het is echter zo dat het College van Beroep een relatief korte termijn stelt om de gronden aan te vullen.

Vragen over dit blog? Jasper Hagers is graag bereid vrijblijvend met u te spreken.