Kort geding Homburg: dwangsommen en rectificatie?

Kort geding Homburg: dwangsommen en rectificatie? Vastgoedondernemer Richard Homburg probeert met dwangsommen in een kort geding rectificatie te vorderen. Als kort geding advocaat volg ik deze zaak met veel interesse, omdat ik vaker namens cliënten optreedt tegen zwartmakerij / laster. Een kort geding is daarvoor het ideale middel: het is snel en de klant weet direct waar hij of zij aan toe is. Bedacht moet worden dat in Nederland de vrijheid van meningsuiting een groot goed is (verankerd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 EVRM), maar het willens en wetens innemen van onwaarheden mag natuurlijk niet.

Homburg en zijn advocaat Jerry Hoff richten zich tegen een groep investeerders die stellen gedupeerd te zijn door de vastgoedfondsen Homburg. Het gaat om de Vereniging van Homburg en Geneba-gedupeerden. Deze partij laat zich in kort geding als gedaagde niet bijstaan door een advocaat. Als eisende partij heb je verplicht bij kort geding een advocaat nodig, maar als gedaagde niet. Maar in zijn algemeenheid is mijn advies om altijd gebruik te maken van een in kort geding gespecialiseerde advocaat.

In het kort geding vordert Homburg c.s. een verbod tot het beschuldigen van hem en de Homburg Groep van onder andere bedrog, fraude en oplichting, alles op straffe van een dwangsom.

kort geding: rectificatie met dwangsommen

In het kort geding te Utrecht vordert Homburg dat de Vereniging en de bestuurders moeten ophouden met het uiten van kwalificaties over Homburg en de Homburg vastgoedfondsen als manipulatie, mismanagement en bedrog.
Neveneffect kort geding: meer beschuldigingen ter zitting

Het kort geding lijkt anders te verlopen dan door Homburg gewenst. Tijdens de zitting komt de Vereniging met een lawine van nieuwe beschuldigingen zoals oplichting, diefstal, fraude, bedrog en manipulatie.

Even los van de vraag of Homburg over twee weken gelijk krijgt, gevolg van het opstarten van de procedure is dat Homburg verder negatief in het nieuws is gekomen. Het opstarten van een procedure heeft in ieder geval op de korte termijn een tegengesteld resultaat. Wellicht zal dat over twee weken anders zijn. Homburg beoogde immers met het rectificatie kort geding dat de beschuldigingen werden gestopt, maar ter zitting werden de beschuldigingen alleen maar krachtiger en verstrekkender.

Kort geding en dwangsommen? Gesloten deuren?

Een kort geding kan een snelle oplossing zijn voor een prangend probleem. Bedacht moet wel worden dat in het geval van nieuwswaardige onderwerpen, bij de beslissing om een kort geding op te starten meegenomen moet worden wat de gevolgen zullen zijn van een behandeling ter zitting. Rechtspraak is immers openbaar en journalisten kunnen dus in de zaal zitten. In sommige gevallen hebt u als ondernemer bijvoorbeeld alle recht om een bepaalde vordering in te stellen, maar in sommige gevallen wilt u niet dat die informatie openbaar wordt. Een mogelijkheid is om te vragen of de zitting achter gesloten deuren kan plaatsvinden. Dat verzoek zal niet snel worden toegewezen, omdat het nu eenmaal het principe is dat rechtspraak openbaar is. Te denken valt aan familieomstandigheden (waarbij in verband met de privacy wel vaak wordt besloten dat een procedure achter gesloten deuren kan worden behandeld), of in het geval van echt bedrijfsgevoelige informatie.

Specialist in kort geding en dwangsommen

Kort geding Homburg: dwangsommen en rectificatie? Als specialist in het voeren van kort geding procedures ben ik erg benieuwd naar de uitspraak, maar ook in het vervolg van de kwestie.

kort geding advocaten