Kort geding in 5 stappen: hoe start ik een kort geding?

Kort geding in 5 stappen: hoe start ik een kort geding?

In 5 stappen zal ik hieronder uitleg geven over de spoedprocedure: een kort geding, een snelle oplossing. . Kort geding in 5 stappen: hoe start ik een kort geding?

Stap 1: zoek een kort geding advocaat

Voor veel procedures is een advocaat verplicht. Zo ook voor een kort geding. Zelfs als een advocaat niet verplicht is, is het wel raadzaam om een advocaat in te schakelen. Als advocaat kort geding heb ik veel geprocedeerd en weet zodoende op voorhand wat wel en niet kan. Ook al moet de kanttekening gemaakt worden dat vrijwel iedere procedure onverwachte wendingen kent.

Stap 2: de kort geding procedure starten

Als u de eisende partij bent, zal een spoedprocedure aangevraagd moeten worden bij de rechtbank. Dat gaat met een conceptdagvaarding en een aanvraagformulier. De dagvaarding moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Niet alleen formele aspecten (wie dagvaardt wie?), maar natuurlijk inhoudelijk. Wat wilt u precies van de ander en waarom hebt u daar recht op?

Als aan de vereisten is voldaan, zal de rechtbank een datum bepalen waarop de zitting behandeld wordt.

Stap 3: de kort geding zitting

Voor de zitting, zal de dagvaarding aan de andere partij betekend moeten worden door een deurwaarder. Zo weet de gedaagde partij waar, wanneer en waarom hij/zij bij de rechtbank moet verschijnen. Tijdens de zitting kan de tegenpartij een reactie geven op uw vorderingen. Het kan ook zijn dat de tegenpartij een vordering instelt. Dat moet dan wel 24 uur voor de zitting, net als het indienen van stukken. De tegenpartij kan er ook voor kiezen om op voorhand al verweer te voeren.

Stap 4: na de kort geding zitting

De rechter kan ter zitting hebben aangestuurd op een schikking. Of wellicht is Mediation  aan bod gekomen?  Als dat allebei niet is gelukt, zal het vrijwel altijd komen tot een uitspraak (een vonnis). Meestal wordt het vonnis twee weken na de zitting uitgesproken en toegezonden aan partijen.

Stap 5: Niet eens met de kort geding uitspraak?

Het kan zijn dat u vlak na de zitting nieuw bewijs hebt gekregen. Of wellicht is een belangrijk argument onvoldoende uit de verf gekomen. Als u verliest, kan u in hoger beroep van de kort geding uitspraak. Ook in hoger beroep zal uw zaak met spoed worden behandeld.

kort geding in 5 stappen