Kort geding gecremeerde kroket

Kort geding gecremeerde kroket

Een kort geding over de term gecremeerde kroket hield de gemoederen behoorlijk bezig. Velen gaven aan dat de uitspraak veel te ver ging, omdat een verbod op de term de vrijheid van meningsuiting teveel zou beperken. Het was volgens velen satire. De gecremeerde kroket gate gaat door, omdat Yvonne Coldeweijer in hoger beroep gaat. Zelfs Youp van ’t Hek bemoeit zich ermee en voert aan dat de term best moet kunnen. Maar ging het kort geding wel over de gecremeerde kroket?

Kort geding vrijheid van meningsuiting

Yvonne Coldeweijer is een vlogger met veel volgers. Zij plaatst op instagram roddels over bekende Nederlanders. Het heeft veel weg van de bekende roddelkrantjes, maar dan op social media. Coldeweijer krijgt anonieme tips van haar “spionnen”.

Op 20 november 2022 plaatst Coldeweijer een video, met als titel: Andre Hazes breekt definitief met moeder Rachel. Een persoonlijke brief wordt in de vlog voorgelezen van André aan een ex-vriendin. De brief zou gezonden zijn door Rachel Hazes. Verder wordt in de vlog aangegeven dat Rachel zou hebben ingegrepen in de verslavingsbehandeling van André, dat André er van op de hoogte is dat Rachel zeer narcistisch en manipulatief zou zijn, controle over André wil hebben en voor altijd in haar macht is. Tot slot wordt aangegeven dat André definitief gebroken zou hebben met Rachel.

Dagvaarding in kort geding door Rachel Hazes

Rachel Hazes start een kort geding, waar zij rectificatie vordert. Pas na dagvaarden start Coldeweijer een crowfunding actie met als tekst:

“Ga samen met mij de strijd aan in de rechtszaak tegen de gecremeerde kroket! Doneer via mijn website!” en “Help mij in de rechtszaak tegen [eiseres] . Doneer!”.

Het kort geding gaat dus niet alleen over de term gecremeerde kroket, maar juist ook over de inhoud van de vlog, te weten dus over de brief en wat Coldeweijer allemaal over Rachel Hazes aangeeft.

Vrijheid van meningsuiting en schending goede naam

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Echter, de vrijheid is niet onbeperkt en stopt waar anderen bloot worden gesteld aan onjuiste en lichtvaardige verdachtmakingen. Er wordt dan altijd een belangenafweging gemaakt.

Het gaat de Voorzieningenrechter niet voornamelijk om de term gecremeerde kroket. De rechter begint met de zeer persoonlijke zaken zoals het verbreken van een relatie, de behandeling van verslavingsproblematiek in een kliniek en vooral over de relatie tussen een moeder en haar zoon. Er worden zeer ernstige beschuldigingen geuit en dan is van belang dat die beschuldigingen ook worden gedragen door feiten. Wat dat betreft komt Coldeweijer niet verder dan een tweetal anonieme bronnen. Het vonnis gaat overwegend over de roddels in de familiesfeer, minder over de term gecremeerde kroket.

Onnodig grievend?

De rechter overweegt ten aanzien van de term gecremeerde kroket als volgt:

“Een derde omstandigheid die van belang is, is de inkleding van de uitingen. Een deel van de uitingen is onnodig grievend. De term gecremeerde kroket is hoe dan ook grievend en beledigend. Dat [gedaagde] die term niet zelf heeft bedacht is niet relevant. Zij neemt de term over en gebruikt die om geld in te zamelen voor haar rechtszaak. Ook dit komt dus voor haar rekening. Ook de termen narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic, en de stelling dat het goed is voor [naam zoon] dat hij met zijn moeder heeft gebroken, zijn kwetsend.”

Het is dus wel wat genuanceerder dan veel mensen aangeven. De rechter heeft de term in de context geplaatst.

Het is wel zo dat in de veroordeling expliciet wordt aangegeven dat Coldeweijer de term gecremeerde kroket moet verwijderen. Dat lijkt mij terecht, gegeven de inhoud van het vonnis.

Hoger beroep kort geding

Een algeheel verbod voor het gebruik van de term lijkt mij onterecht. Of de rechter dat bedoeld heeft, is niet helemaal duidelijk. Coldeweijer is in hoger beroep gegaan, dus daar zal uitsluitsel over komen.

Waar wat meer duiding zou mogen komen, is de onderbouwing. Het enkele feit dat een term onnodig grievend is, maakt het nog niet onrechtmatig. Zeker in dit geval is de term in mijn ogen duidelijk als satire bedoeld.  Ik zou ook menen dat er enig incasseringsvermogen moet zijn. Onder de vrijheid van meningsuiting valt ook het recht “to offend, shock or disturb”, waar ook grievende en kwetsende uitingen onder kunnen vallen.