Kort geding: een snelle oplossing

Een kort geding levert altijd wat op, zo werd mij door een kort geding rechter gedoceerd. Toch moet vooraf goed nagedacht worden over de strategie: wat wordt precies gevorderd? Een kort geding is een snelle procedure, vaak met een snelle oplossing.

Kort geding spoedeisend

Spoedeisend is een vereiste in kort geding. Als dat er niet is, is er een aanzienlijke kans dat de vorderingen worden afgewezen. En hoe snel wordt er dan een zitting bepaald, is een vraag die ik graag krijg. Over het algemeen wordt er een kort geding zitting binnen zes weken bepaald, maar het kan veel sneller als de zaak zich daarvoor leent. Als in een televisie-uitzending bijvoorbeeld een bedrijf nadelig wordt gepresenteerd, dan zal er een zitting worden bepaald voor de uitzending. Op die manier kan er voor de uitzending duidelijkheid komen of de televisie-uitzending door mag gaan.

Voorbeelden van een kort geding procedure

Andere voorbeelden van kort geding procedures zijn:

  • Een incasso kort geding, om zo snel uw geld te krijgen;
  • Een ontruiming van een woning in kort geding;
  • Een concurrent stoppen (als deze onrechtmatig handelt, concurrentiebeding schendt)’;
  • het opheffen van een beslag in kort geding (ook wel: een opheffingskortgeding);
  • nakoming vorderen van bijvoorbeeld de verkoop van een woning;
  • administratie of andere bewijsstukken vorderen;
  • toegang te vorderen als dat geweigerd wordt.

Dwangsom in kort geding

Vaak is al op allerlei manieren geprobeerd om een geschil op te lossen. Er wordt niet ‘zomaar’ geprocedeerd. Partijen hebben er vaak geen vertrouwen meer in dat een contractspartij vrijwillig gaat voldoen. Daarom wordt er in een kort geding vaak een dwangsom gevorderd, om iets wel of niet te doen. Bijvoorbeeld om een uitzending niet te laten plaatsvinden of iemand te gebieden de administratie van de vennootschap wél te geven. Als er in het vonnis een dwangsom staat, is het wel vaak oppassen geblazen: als gedaagde partij is het dan zaak om het vonnis precies na te komen en soms is het niet helemaal duidelijk wat er wel of niet moet gebeuren.

Zelf dagvaarden of gedaagde in kort geding

In beide gevallen is hulp van een advocaat vereist. Als eiser is een advocaat verplicht, als gedaagde niet, maar veelal wel aan te raden, zodat u weet wat wel en niet kan.

kort geding snelle procedure