Kort geding zonder advocaat?

Kort geding zonder advocaat?

Een kort geding zonder advocaat is mogelijk. Er zijn echter wel beperkingen. Bovendien leg ik u in deze blog uit dat het verstandig is om altijd een advocaat in te schakelen, op het moment dat u geconfronteerd wordt met een dagvaarding. In vrijwel alle gevallen is het zo dat het besparen op de kosten van een advocaat, onverstandig én uiteindelijk duurder is. Leest u vooral ook kort geding in 5 stappen hoe start in een kort geding.

Dagvaarding in kort geding

Als iemand of een bedrijf een kort geding tegen u wilt beginnen, dan zal de aanvrager van dat kort geding een dagvaarding moeten opstellen. Een concept van de dagvaarding wordt naar de rechtbank gestuurd, dit met het verzoek om een datum te bepalen voor de behandeling van dat kort geding.

Verhinderdata kort geding

De aanvrager van een kort geding is verplicht om verhinderdata op te vragen bij u. Het is van belang dat u in ieder geval die verhinderdata doorgeeft, anders wordt er wellicht een zitting bepaald op een dag dat u helemaal niet kan. Een zitting wordt namelijk bepaald op basis van uw verhinderdata, de verhinderdata van de aanvrager én natuurlijk de agenda van de rechtbank. Hierbij geldt wel dat de rechtbank rekening houdt met de zaak en de spoedeisendheid ervan. Als de zaak zeer spoedeisend is, dan zal de rechtbank snel een datum bepalen. Het is echter zaak om die spoedeisendheid dan goed te beargumenteren, of daar juist verweer tegen te voeren.

kort geding zonder advocaat: Advocaat verplicht?

Als u gedaagde in kort geding bent, is een advocaat niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Een kort geding advocaat kent namelijk de specifieke spelregels en weet wat wél en niet kan. Het kan het verschil tussen winnen en verliezen maken. Er zijn verschillende strategische keuzes in kort geding: welke stukken moeten worden overlegd? Komen er getuigen mee naar de zitting? Welke juridische verweren zijn er? Heeft een schikking nog zin? Et cetera.

Tegeneis in kort geding

Wellicht hebt u een tegeneis. Als dat het geval is, hebt u weer wel een advocaat in kort geding nodig. De advocaat kan tijdig voor de behandeling van het kort geding de tegeneis voor u instellen. Daar zijn ook weer voorwaarden aan verbonden. Bovendien weet een advocaat kort geding wat wel en niet in een tegeneis verwerkt moet worden.

Vragen? Als kort geding advocaat help ik u graag!

kort geding