Let op: last onder dwangsom door niet voldoen aan informatieverzoek AFM

Last onder dwangsom AFM

Op 6 september 2017 heeft de Autoriteit Financiële Diensten (“AFM”) Tewarie Financiële Diensten B.V. (“Tewarie”) een last onder dwangsom opgelegd, omdat Tewarie niet voldeed (voldoet) aan de informatieverzoeken van de AFM. Dit publiceerde de AFM in haar nieuwsbericht van 2 oktober 2017. Let op: last onder dwangsom door niet voldoen aan informatieverzoek AFM.

Waarom een last onder dwangsom?

Waarom heeft de AFM Tewarie een last onder dwangsom opgelegd? Tewarie heeft ondanks de herhaaldelijke verzoeken van de AFM niet de informatie verschaft die de AFM nodig heeft ter beoordeling of Tewarie conform Wft en gerelateerde wetten handelt. In een eerdere blog schreef ik al over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een informatieverzoek van de AFM.

Welk informatieverzoek?

Tewarie heeft een vergunning voor de advisering omtrent producten zoals hypothecair krediet, vermogen, inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen zakelijk en particulier en zorgverzekeringen. Voor de advisering moet het personeel van Tewarie aan de nodige vereisten voor deskundigheid en vakbekwaamheidsvereisten voldoen. Daarvoor zijn bepaalde diploma’s en certificaten nodig zoals omschreven in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De AFM heeft Tewarie verzocht om een afschrift van de benodigde diploma’s en certificaten te verstrekken maar daar weigert Tewarie (tot op heden) aan te voldoen. Let op: last onder dwangsom door niet voldoen aan informatieverzoek AFM.

Sanctiebevoegdheden AFM; last onder dwangsom

Omdat Tewarie weigert te voldoen aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft de AFM de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen. Wat is een last onder dwangsom? Een last onder dwangsom is maatregel waarbij er een dwangsom (“boete”) wordt verbeurd op het moment dat de persoon/onderneming niet binnen de door de AFM gestelde deadline voldoet aan (in dit geval) het informatieverzoek. De AFM heeft de hoogte van deze dwangsom in dit geval vastgelegd op een bedrag van € 5.000 per dag dat Tewarie in overtreding was, tot een maximum van € 50.000. Lees in mijn andere blog meer over het boetetraject bij de AFM.

Hebt u een informatieverzoek van de AFM (of DNB) ontvangen en wilt u daarover juridisch advies hebben? Of loopt u tegen een last onder dwangsom aan? Neem vrijblijvend contact op met financieel recht advocaat, Jasper Hagers (jh@fennekadvocaten.nl).