Opzegging van bankrekening kort geding

Opzegging van bankrekening kort geding

Een bankrekening is onmisbaar. Als er sprake is van opzegging van bankrekening kan dat het einde van een bedrijf betekenen, als er niet wordt gebankierd bij een andere bank. Op dit moment sta ik als advocaat veel cliënten bij met opzegging worden geconfronteerd. Als bezwaar maken tot niets leidt, zal (veelal) een kort geding moeten worden gevoerd. Opzegging van bankrekening kort geding

Kort geding bankrekening

De rechtspraak is volop in ontwikkeling en gelukkig zijn er voor de ondernemer in het nauw steeds meer mogelijkheden. De bank heeft een contractuele opzegmogelijkheid. Echter, die opzegging moet (onder meer) getoetst worden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en aan de Algemene Bankvoorwaarden. In vrijwel altijd gevallen is er een spoedeisend belang, waardoor een kort geding bij opzegging veelal vereist is.

Algemene Bankvoorwaarden

In artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden staat dat de bank zich zorgvuldig dient te gedragen. De ondernemer dient dit ook. Dat klinkt wellicht wat vaag, maar in rechtspraak is inmiddels wel duidelijker geworden wat van zowel de bank als de klant mag worden verwacht.

Wwft en opzegging

Daar komt nog bij dat een bank ook wettelijke verplichtingen heeft. De bank is poortwachter en moet weten wie haar klant is (know-your-customer, kyc, ken-uw-cliënt, custumor due diligence, CDD). Kan een bank haar cliëntenonderzoek niet voltooien, dan moet zij zelfs op grond van artikel 5 lid 3 Wwft de relatie met die klant beëindigen.

Een foutje en dan een opzegging?

Recente rechtspraak laat zien dat de Voorzieningenrechter vooral een belangenafweging maakt. Zo is van belang of er nog alternatieven zijn, wat de geschiedenis is met de rekeninghouder, of er voldoende wordt medegewerkt, wat de verklaringen zijn, et cetera. Een foutje hoeft niet altijd meteen te leiden tot een terechte opzegging.

Vragen? Advocaat Jasper Hagers, gespecialiseerd in kort geding en opzegging bankrekening, is u graag van dienst.