Overmacht overeenkomst door coronavirus?

In uitzonderingsgevallen kan een beroep op overmacht je (tijdelijk) bevrijden van verplichtingen uit een overeenkomst. Kan je beroepen op overmacht overeenkomst door coronavirus?

Het coronavirus is een omstandigheid die als overmacht kan kwalificeren. Overmacht is wel een uitzondering: in Nederland is in de Wet opgenomen dat afspraken nagekomen moeten worden. Met een Latijnse spreuk: pacta sunt servanda. Afspraken moeten worden nagekomen.

Bent u ondernemer en maakt u zich zorgen over wat wel en niet kan: lees dan de veelgestelde ondernemersvragen over het coronavirus.

Overmacht clausule in algemene voorwaarden

In algemene voorwaarden staat vaak een “act of god” of een overmacht bepaling, waarin bijvoorbeeld dekking wordt uitgezonderd bij bijvoorbeeld een aardbeving, een terroristische aanslag of een andere extreme situatie.

Het coronavirus staat er natuurlijk niet in. En diegene die heeft opgenomen: “een pandemie”, had een vooruitziende blik. Problemen van leveringen door het coronavirus is inmiddels een feit.

Mocht een dergelijke onvoorziene omstandigheid niet zijn overeengekomen, dan geldt nog steeds dat een beroep op de Wet uitkomst kan bieden. Ook in de Wet (artikel 6:258 BW) is opgenomen dat in geval van onvoorziene omstandigheden bepaalde clausules of afspraken buiten werking kunnen worden gesteld.

Overmacht, coronavirus en de redelijkheid

De redelijkheid en billijkheid speelt in het Nederlands contractenrecht een grote rol.

Het werkt door in de vraag of er sprake is van overmacht. Kan iemand in redelijkheid nog nakomen? Of is er sprake van een overmachtsituatie, zoals het coronavirus.

En het coronavirus hoeft natuurlijk niet te betekenen dat een contractspartij “niets” meer kan. Zo is het natuurlijk niet. Overmacht overeenkomst door coronavirus? Het zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

Advocaat overmacht overeenkomst

Vragen over dit blog? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Jasper Hagers, advocaat.