Recht op een bankrekening

Recht op een bankrekening

Zonder bankrekening is het bijna niet mogelijk om in de maatschappij te functioneren. In de wet op het financieel toezicht is verankerd dat consumenten recht hebben op een bankrekening. Dat geldt voor iedereen; ook mensen met een strafblad hebben – zij het onder voorwaarden – recht op een basisbankrekening.

Bedrijf ook recht op een bankrekening

Voor een bedrijf zit dat iets genuanceerder. Een wettelijke grondslag bestaat daarvoor nog niet (er zijn wel plannen), maar het is niet verankerd in de wet. Wel is het inmiddels bestendige rechtspraak dat ook bedrijven recht hebben op een bankrekening, omdat een bedrijf anders niet kan functioneren. Zonder bankrekening kunnen er immers geen lonen worden uitbetaald, leveranciers betaald worden, belasting worden betaald, et cetera.

Ongebruikelijke transactie

Banken hebben de plicht cliëntenonderzoek te doen. Banken dienen ook aan transactiemonitoring te doen. Dat wil zeggen dat zij er op moeten letten dat een bankrekening niet wordt gebruikt voor (bijvoorbeeld) strafbare feiten. Transacties die ongebruikelijk zijn, zullen onderzocht worden. Ongebruikelijke transacties kunnen zijn contante stortingen (maar ook contante opnames), betalingen met vreemde betalingskenmerken, betalingen aan zogenaamde risicolanden en/of betalingen die niet passen bij het bedrijf.

Nieuwe bankrekening

Een bankrekening krijgen is tegenwoordig niet eenvoudig. Het cliëntenonderzoek aan het begin van de contractuele relatie kan uitgebreid zijn. Er kunnen ook vragen worden gesteld over de beoogde activiteiten. Mocht in dit stadium de bankrekening worden geweigerd, dan kan een procedure worden opgestart. Een kort geding om een bankrekening te krijgen. Daarvoor is dan wel vereist dat het bedrijf geen andere bankrekening heeft en dat er voldoende aangevoerd kan worden op basis waarvan betoogd kan worden dat de bank de relatie niet mag weigeren. Het moet gezegd worden dat dit bepaald geen eenvoudige procedure is, omdat er in Nederland ook contractsvrijheid bestaat.

Bestaande bankrekening opzeggen

Bij een bestaande bankrekening geldt dat de bank deze op basis van de algemene voorwaarden altijd mag opzeggen. De opzegging kan echter in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid, waardoor de kort geding rechter de bank kan terugfluiten.