Reclameverbod e-sigaretten advocaat

Roken wordt door de overheid sterk ontmoedigd. Naast het bekende rookverbod, is er ook een reclameverbod en een sponsorverbod en er wordt veelvuldig met een bestuurlijke boete  gehandhaafd. Het reclameverbod geldt ook voor e-sigaretten en navulverplakkingen. Dat reclameverbod is zeer breed omschreven: zowel directe als indirecte reclame is verboden en het verbod wordt zeer ruim uitgelegd. De Nederlandse Voedsel-en warenautoriteit (NVWA) is de toezichthouder van de tabaks-en rookwarenwet. Een boetetraject begint meestal met een voornemen tot beboeting, waar u zienswijze tegen kunt indienen. Reclameverbod e-sigaretten advocaat.

Voornemen tot bestuurlijke boete reclameverbod

Veelal wordt een overtreding gestoeld op een rapport van een inspecteur van de NVWA. Een dergelijk rapport van bevindingen kan een bezoek ter plaatse zijn (bijvoorbeeld in een fysieke winkel), maar ook een bezoek op een webwinkel. Op webwinkels van e-sigaretten is het reclameverbod ook van toepassing.

Webwinkels van e-sigaretten moeten hun website sterk versoberd hebben. Flitsende plaatjes en het aanprijzen van e-sigaretten is niet toegestaan. In de Tabakswet wordt reclame als volgt gedefinieerd:

reclame:  elke handeling in de economische sfeer met als doel de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten te bevorderen en elke vorm van commerciële mededeling die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct of aanverwant product tot doel dan wel rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft, met inbegrip van reclame waarmee, zonder het tabaksproduct of aanverwant product rechtstreeks te noemen, wordt getracht het reclameverbod te omzeilen door gebruik te maken van een naam, merk, symbool of enig ander onderscheidend teken van een tabaksproduct of aanverwant product;” 

Dit is aldus een hele brede omschrijving, waarbij er discussie kan ontstaan over wat wél en niet het aanprijzen van producten is. Zonder verweer tegen bestuurlijke boete van de overheid is de kans groot dat de boete volledig wordt opgelegd. Als advocaat zie ik dat er op dit moment veel wordt gehandhaafd op het reclameverbod e-sigaretten.

Boeterapport en bevindingen

U krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen tot beboeting. Het is van groot belang dat nagegaan wordt of er wel sprake is van beboeting, of het rapport van de boete inspecteur van NVWA wel juist is en of er wellicht matigende factoren voor u gelden. Er kan een beroep worden gedaan op het evenredigheidsbeginsel, maar ook bijvoorbeeld op beperkte draagkracht (dan moet dat wel goed worden onderbouwd).

U kunt altijd vrijblijvend met mij contact opnemen als gespecialiseerde advocaat op het reclameverbod en bestuurlijke boetes en hoe te handelen als u een boete tabakswet van NVWA hebt ontvangen.

reclameverbod e-sigaretten advocaat