Boete Tabakswet van NVWA ontvangen?

De NVWA is de toezichthouder van de Tabaks-en rookwarenwet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deelt steeds vaker boetes uit, ook omdat de Tabakswet een steeds ruimer bereik heeft (denk aan regels omtrent e-sigaret). In dit blog bespreek ik de mogelijkheden waarvoor een bestuurlijke boete opgelegd kan worden en wat u er tegen kunt doen.  Boete Tabakswet van NVWA ontvangen?

Boetes en regelgeving Tabaks- en rookwaren

In de Wet staan regels voor tabaksproducenten, verkopers en de horeca, die de NVWA met regelmaat handhaaft. De Wet heeft als doelstelling het roken zoveel als mogelijk te ontmoedigen, waaronder ook elektronische sigaretten. Het bevat het rookverbod voor mensen onder de 18 jaar, maar ook het rookverbod voor bepaalde gelegenheden (zoals de horeca, maar ook overheidsgebouwen, werkplekken, et cetera). Voorts is er – mede vanwege de implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn – uitgebreide regelgeving over verplichte waarschuwingen (zoals “rokers sterven jonger”, “roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood” en soortgelijke deprimerende tekst). Er zijn ook zeer uitgebreide voorschriften over de omvang van de waarschuwingsteksten en plaatjes. Het maken van reclame is verboden en breder: het bevorderen van de verkoop van rookwaren is ook verboden.

Naast de Tabaks-en rookwarenwet is er lagere regelgeving, te weten het Tabaks- en rookwarenbesluit en de Tabaks- en rookwarenregeling.

Verweer tegen bestuurlijke boete van NVWA

De toezichthouder (NVWA) heeft conform de Algemene Wet Bestuursrecht vergaande bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid inlichtingen te vragen, stukken op te vragen, plaatsen te betreden. Er moet worden meegewerkt aan een onderzoek. In de Tabakswet is echter geen bevoegdheid opgenomen om een last onder dwangsom op te leggen. . Het zal altijd beginnen met een voornemen tot bestuurlijke beboeting, waarbij in relatief korte tijd een zienswijze moet worden gegeven.  Voornemen boete Tabakswet van NVWA ontvangen? Het is dan (vrijwel altijd) verstandig een zienswijze te geven en gebruik te maken van een gespecialiseerde advocaat.

boete-tabakswet-nvwa