Second opinion advocaat rechtsbijstand

Second opinion advocaat rechtsbijstand

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand (bijvoorbeeld ARAG, DAS, Interpolis, SAR) dan kan het voorkomen dat de verzekeraar aangeeft dat uw zaak geen redelijke kans van slagen heeft, terwijl u daar misschien zelfs anders over denkt. De jurist van de verzekeraar is niet (geheel) onafhankelijk, omdat daar waar hij/zij oordeelt dat er geen redelijke kans is, de verzekeraar ook geen dekking hoeft te verlenen. Het kan ook zijn dat specifieke kennis nodig is, die mogelijk binnen de verzekeraar niet aanwezig is. Het kan verstandig zijn om een second opinion advocaat om advies te vragen. Second opinion advocaat rechtsbijstand.

Second opinion advocaat

U hebt het recht een second opinion aan te vragen bij uw verzekeraar. De kosten daarvan zullen vergoed moeten worden door de rechtsbijstandverzekeraar. Als advocaat second opinion zal ik onafhankelijk en onbevangen naar het dossier kijken. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik tot dezelfde conclusies kom. Het kan ook zijn dat ik juist andere aspecten relevant vind, daar nadere informatie over nodig heb en dat de conclusie een geheel andere is. 

Kansen rechtszaak second opinion 

Het inschatten van de kansen van een rechtszaak is geen exacte wetenschap. Het hangt in hoge mate af van de feiten zijn, wat bewezen kan worden, wat uw juridische positie is én hoe een en ander wordt gewogen door de rechters. Procedures kunnen ook anders lopen dan vooraf voorzien. Vanzelfsprekend zal ik als advocaat een inschatting geven van de kansen, maar een volledige voorspelling van wat het verweer van de wederpartij zal zijn, is natuurlijk niet te geven.

Second opinion zonder verzekeraar 

Ook in het geval dat u niet verzekerd bent en u graag wilt dat een andere advocaat naar uw zaak kijkt, kan u altijd contact met mij opnemen.

second opinion advocaat rechtsbijstand