Smaakjesverbod en boete

Smaakjesverbod en boete

In Nederland, zoals in veel andere landen, heeft de opkomst van e-sigaretten, of vapes, geleid tot een groeiende bezorgdheid over gezondheidsrisico’s en het potentieel voor verslaving, vooral onder jongeren. Om deze zorgen aan te pakken, heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen genomen, waaronder het “smaakjesverbod,” als onderdeel van bredere wetgeving omtrent vapes. De NVWA is de bevoegde instantie, die bij overtreding van het smaakjesverbod een boete kan opleggen, en bij recidive de boete kan verhogen. De NVWA heeft (vergaande) bevoegdheden, bijvoorbeeld het betreden van plaatsen.

Het Smaakjesverbod in Nederland

Het smaakjesverbod in Nederland heeft tot doel de aantrekkelijkheid van gearomatiseerde e-sigaretten te verminderen, vooral voor jongeren. Door smaakjes zoals fruit, snoep en menthol te verbieden, hoopt de overheid het starten van vapen op jonge leeftijd te ontmoedigen. Deze maatregel maakt deel uit van een grotere inspanning om de gezondheidsrisico’s van vapen te beperken en de volksgezondheid te beschermen.

Nederlandse Wetgeving omtrent Vapes

De wetgeving omtrent vapes in Nederland omvat verschillende aspecten, waaronder leeftijdsbeperkingen, belastingen en reclamebeperkingen. Het is van essentieel belang om de verkoop van e-sigaretten te reguleren, zowel online als offline, om de toegang voor jongeren te beperken. Door belastingen toe te passen, probeert de overheid de prijs van vapes te verhogen, wat op zijn beurt de koopkracht van jongeren zou verminderen. De relevante wetgeving bestaat uit:

Het wettelijk verbod

In artikel 3 van de Tabaks-en Rookwarenwet staat:

“Het is verboden om nicotinehoudende vloeistof, niet-nicotinehoudende vloeistof, tabaksproducten en aanverwante producten in de handel te brengen, indien die producten niet aan de krachtens artikel 2, eerste, tweede, en vijfde lid, gestelde eisen voldoen.”

In het Tabaks-en rookwarenbesluit wordt dit nog nader gespecificeerd (het zogenaamde smaakjesverbod):

artikel 2.4, lid 2:

“Het is verboden andere smaakbepalende additieven te gebruiken als ingrediënten van nicotinehoudende en niet-nicotinehoudende vloeistoffen en van andere onderdelen van elektronische dampwaar dan die zijn aangewezen bij ministeriële regeling.”

Boetes bij overtreding smaakjesverbod

Indien een product wordt gebracht dat in strijd is met de wettelijke vereisten, dan kan de NVWA handhaven.

Het is van belang te benadrukken dat de NVWA vergaande bevoegdheden heeft. De NVWA kan onderzoek vanuit haar kantoor, bijvoorbeeld naar websites van aanbieders van tabaksproducten, maar de NVWA kan ook plaatsen betreden (denk aan winkels). Bovendien kan en mag NVWA mensen ondervragen, waarbij er een medewerkingsplicht bestaat.

Boetes voor het smaakjesverbod, kunnen bestraf worden met een bestuurlijke boete van € 450,–. Echter, deze boete kan worden verhoogd bij herhaling.

Conclusie

Het smaakjesverbod en de bredere wetgeving omtrent vapes in Nederland weerspiegelen de toewijding van de overheid aan de bescherming van de volksgezondheid en het verminderen van de aantrekkelijkheid van e-sigaretten voor jongeren. Terwijl wetgevers streven naar een effectief regelgevend kader, blijft het een voortdurende uitdaging om de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming en het stimuleren van verantwoordelijk gebruik en innovatie. De komende jaren zullen ongetwijfeld meer inzicht bieden in de impact van deze maatregelen op het Nederlandse vapelandschap.

Boete Tabakswet van de NVWA gekregen? Neem dan contact op met Jasper Hagers