Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

Veel ondernemers staan er niet bij stil: bestuurdersaansprakelijkheid.  De overeenkomsten die u als ondernemer sluit, sluit u veelal af met de vennootschap waarvan u de bestuurder bent. Niet u gaat de overeenkomst aan, maar de vennootschap. Een van de voordelen is dat u als ondernemer daardoor geen risico op aansprakelijkheid loopt. Toch kan er een brief op de mat vallen, waarin u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Tip 1: bestuurders: voorkom bestuurdersaansprakelijkheid door taakverdeling

Een inkopper, maar in de praktijk gaat het hier toch vaak mis. Niet altijd weet de ene bestuurder precies wat de andere doet, terwijl je als bestuurder toch aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van de ander. Als er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling, dan kunnen alle bestuurders namelijk voor het geheel aansprakelijk worden gesteld. In dat kader is van belang goed te weten (en vast te stellen in statuten) wat ieders taak is. Zelfs dan is het als bestuurder wel zaak ook op de hoogte te blijven wat er precies speelt, om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Tip 2: bestuurders: wacht niet te lang met actie

Het uitgangspunt is dat een bestuurder niet te snel aansprakelijk is. Er moet sprake zijn van een persoonlijk ernstig verwijt. De tendens is tegenwoordig echter dat bestuurders eenvoudiger aansprakelijk zijn. Dat geldt vooral daar waar bepaalde schuldeisers met voorrang worden betaald. Zeker als het wat minder gaat met de onderneming, worden ‘bevriende’ bedrijven nog weleens sneller betaalt. Dat wordt selectieve betaling genoemd en bestuurdersaansprakelijkheid ligt dan op de loer.

Indien het niet goed gaat met het bedrijf, dan is het zaak de juiste beslissingen te blijven nemen. Bij betalingsonmacht, zal u dat snel moeten melden aan de Belastingdienst (anders bent u als bestuurder aansprakelijk ) én u moet oppassen welke schuldeisers u wel en niet betaalt.

Tip 3: de boekhouding moet altijd op orde zijn 

Zorg ervoor dat de administratie altijd op orde is. De jaarcijfers moeten tijden gepubliceerd zijn, omdat anders een eventuele curator een machtig wapen heeft in faillissement. Het is namelijk zo dat er in de Faillissementswet wordt aangenomen dat de boekhouding niet op orde is, daar waar de jaarcijfers niet tijdig zijn gepubliceerd. Dan ligt opeens op u de bewijslast dat het faillissement een andere oorzaak heeft.

Tip 4: Zorg voor duidelijke vastlegging

Ook wellicht een open deur, maar ondernemers zijn meestal bezig met ondernemen en minder met administratieve zaken. Altijd, maar zeker in het geval van financiële moeilijkheden, is het zaak belangrijke beslissingen vast te leggen. Maak notulen van de vergaderingen en leg bestuursbesluiten goed vast. Leg ook vast waar u het bijvoorbeeld niet over eens bent. Bij bestuurdersaansprakelijkheid is het niet zo dat een bestuurder voor elke fout gelijk aansprakelijk is.

Tip 5: bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen advocaat

Voorkomen is beter genezen. In alle hectiek wordt vaak vergeten deskundig advies te vragen. Juist in een situatie dat het financieel wat minder gaat, is het bij twijfel verstandig om advies te vragen van een advocaat op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Nog meer tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen? Ik help u graag.