Advocaten bestuurdersaansprakelijkheid

Advocaten Amsterdam bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming neemt u risico’s. Risico’s in het belang van de onderneming. Soms pakt een keuze verkeerd uit, gaat u een verplichting aan namens de onderneming, die de onderneming later niet meer kan dragen. Het is in de eerste plaats de onderneming die aansprakelijk is, maar onder omstandigheden wordt u zelf aansprakelijk gesteld. Of wellicht maakt u zich zorgen over een keuze, waarvan u niet zeker weet of het een probleem kan opleveren. Onze advocaten hebben jarenlang ervaring met procederen over bestuurdersaansprakelijkheid en kunnen uw positie goed bepalen. 

Bestuurder handelt namens vennootschap.

De bestuurder van een B.V. of N.V. handelt namens de vennootschap en sluit bijvoorbeeld huurovereenkomsten, gaat leaseovereenkomsten aan en sluit overeenkomsten met leveranciers.

Als de onderneming haar afspraken niet nakomt, dan zal de onderneming worden aangesproken. Soms blijkt de onderneming echter geen verhaal te bieden of – erger- raakt de onderneming in faillissement. De pijlen worden dan gericht op het bestuur.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Als de bestuurder haar werkzaamheden niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dan kan de onderneming de bestuurder aansprakelijk stellen. De B.V. (of N.V.) stelt dan dus de bestuurder aansprakelijk. Dit kan op legio gronden geschieden. Veelal gaat het er om dat de bestuurder te grote financiële risico’s heeft genomen.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid zijn bestuurders aansprakelijk voor de schade die derden lijden door het handelen van de bestuurders. De lat ligt in dat kader wel hoog. Het enkel onhandig ondernemen is bijvoorbeeld geen grond voor aansprakelijkheid. Ondernemen is risico nemen, maar het gaat er bij bestuurdersaansprakelijkheid om dat er echt een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken. Bijvoorbeeld in de situatie dat de bestuurder wist dat hij verplichtingen namens de vennootschap aanging, die de vennootschap in werkelijkheid niet kon dragen. Of als de bestuurder bijvoorbeeld zeer roekeloos omgaat met het vermogen van de onderneming.

Bestuur is gezamenlijk aansprakelijk

Het uitgangspunt is dat het bestuur als geheel aansprakelijk is. Echter, in een eventuele procedure kan de ene bestuurder wel aannemelijk maken dat een bepaalde gedraging niet tot zijn takenpakket hoort en dat hem / haar geen verwijt valt te maken.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt een deel van de fouten die ondernemers maken. Het is echter zaak om goed te polis door te nemen en juridisch advies te vragen. Wij kunnen u daarbij helpen, waarbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben jarenlang ervaring met procederen over bestuurdersaansprakelijkheid.