Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte

In de juridische wereld is valsheid in geschrifte een serieuze misdaad die de integriteit van documenten en het vertrouwen in geschreven communicatie aantast. In de financiële procespraktijk (bijvoorbeeld bij beleggingsfraude, maar ook het ondertekenen van een vervalste werkgeversverklaring) kom ik dit met enige regelmaat tegen.

Definitie van valsheid in geschrifte

Volgens het Nederlands strafrecht is valsheid in geschrifte gedefinieerd in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Het omvat de volgende handelingen:

  1. Het opzettelijk vervalsen of namaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen.
  2. Het opzettelijk gebruikmaken van een vals of vervalst geschrift.

Het moet dus gaan om een geschrift en dat geschrift moet bewijs zijn van enig feit.

Anders gezegd: het vervalsen van een document, zoals een overeenkomst, factuur, akte of identiteitsbewijs, met de intentie om anderen te misleiden of het gebruik van een dergelijk vals of vervalst document, wordt beschouwd als valsheid in geschrifte.

Strafbaarheid en straffen

Valsheid in geschrifte is een strafbaar feit in Nederland. De straffen variëren afhankelijk van de ernst van de misdaad. Over het algemeen kan valsheid in geschrifte worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een geldboete van de vijfde categorie. In sommige gevallen kan de straf worden verhoogd als er sprake is van bijkomende strafbare feiten, zoals oplichting of witwassen, maar ook als er sprake is van valsheid in geschrifte in bijzondere documenten of met een terroristisch oogmerk kunnen de straffen hoger zijn.

Voorbeelden van valsheid in geschrifte

  1. Vervalsing van handtekeningen: Het opzettelijk vervalsen van handtekeningen op documenten, zoals contracten of volmachten, met de bedoeling anderen te misleiden.
  2. Vervalsing van financiële documenten: Het opzettelijk vervalsen van facturen, kwitanties of bankafschriften om financiële fraude te plegen, zoals het verkrijgen van onterechte betalingen of het verhullen van illegale geldstromen. Te denken valt ook aan het vervalsen van een werkgeversverklaring om een hypotheek te verkrijgen.
  3. Vervalsing van identiteitsdocumenten: Het opzettelijk vervalsen van paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen om illegale activiteiten uit te voeren, zoals identiteitsdiefstal of illegaal verblijf in het land.

Conclusie:

Valsheid in geschrifte is een ernstig misdrijf dat de integriteit van documenten en het vertrouwen in geschreven communicatie aantast. Volgens het Nederlands rechtssysteem wordt deze misdaad bestraft met gevangenisstraffen en geldboetes.