Voorbeeld dagvaarding

Voorbeeld dagvaarding

Veel procedures beginnen met een dagvaarding. Vaak is een advocaat verplicht, maar dat is niet altijd het geval. Voor dagvaardingsprocedure voor kantonzaken kunt u zonder advocaat procederen. In dit blog deel ik een voorbeeld dagvaarding voor kantonzaken. Dat kunt u gebruiken, al moet ik er als advocaat bij zeggen dat dit gebruik voor eigen rekening en risico is (het is ook gratis) en dat ik u als advocaat natuurlijk graag help.

Zelf procederen met voorbeeld dagvaarding 

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000. Daarnaast zijn er bepaalde type geschillen die alleen door de kantonrechter worden behandeld, zoals arbeidsrecht zaken, huurrecht, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook  en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Hoe werkt een dagvaarding?

Een dagvaarding wordt betekend door de deurwaarder aan de wederpartij (de gedaagde). In de dagvaarding staat wie wordt gedagvaard, tegen welke datum en wanneer de gedagvaarde persoon zich kan melden bij de rechtbank. Dat kunt u ook terugvinden in de voorbeeld dagvaarding.

In de inhoud van de dagvaarding moet dan worden opgenomen op basis van welke feiten de gedaagde partij veroordeeld zou moeten worden om iets te doen of na te laten (of wellicht dus zelfs verboden moet worden). Dat moet goed worden uitgelegd, waarbij moeten worden toegelicht op welke juridische grondslagen de gedaagde partij moet worden veroordeeld. Bovendien moeten er bewijsstukken bij de voorbeeld dagvaarding worden toegevoegd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een overeenkomst tussen partijen is gesloten en dat hierover een geschil is. Dan moet die overeenkomst natuurlijk worden toegevoegd.

Advocaat dagvaarding

In veel gevallen is het meest verstandig een advocaat in te schakelen. Als advocaat heb ik uitgebreide ervaring met het opstellen van een dagvaarding. Hebt u vragen? Neem contact op met Jasper Hagers.

voorbeeld dagvaarding