Voornemen last onder dwangsom

Als u een voornemen tot een last onder dwangsom ontvangt, is het zaak snel een advocaat in te schakelen. Een bestuursorgaan kan u een last onder dwangsom opleggen en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Wat een last onder dwangsom is leg ik uit in mijn andere blog. Kort gezegd is het een herstelsanctie. De overheid verzoekt om iets te doen of juist om iets te laten. Als u niet aan dat verzoek voldoet, moet u (flink) betalen (de dwangsom).

Belangrijk is dat een bestuursorgaan in het voornemen tot een last onder dwangsom aangeeft van welke feiten zij uitgaat. Het is feitelijk een vooraankondiging. U hebt de gelegenheid om uw mondelinge en/of schriftelijke zienswijze te geven op deze last onder dwangsom. Het is aan te raden om direct actie te ondernemen door een zienswijze in te dienen.

Zienswijze last onder dwangsom

Het is belangrijk het voornemen goed door te nemen. Het kan goed zijn dat het bestuursorgaan uitgaan van onjuiste of verouderde gegevens. Het kan ook zijn dat de last onredelijk is, of dat de dwangsom bijvoorbeeld veel te hoog is. Soms is de last om iets te doen ook vaag omschreven, zodat het voor u niet duidelijk is wat u precies moet doen. Er ontstaat vaak discussie of u wel of niet hebt voldaan aan de last onder dwangsom.  Een last onder dwangsom kan worden aangepast of zelfs niet worden opgelegd, indien u duidelijk onderbouwt waarom deze niet moet worden opgelegd.

Recht op stukken zienswijze

U hebt recht op de stukken waar het bestuursorgaan de last onder dwangsom op baseert. U kunt verzoeken om deze stukken.

Advocaat last onder dwangsom

Bij een voornemen tot een last onder dwangsom is het raadzaam snel te handelen. De termijn tot het geven van een zienswijze is vaak erg kort: twee weken. Er kan wel uitstel worden gevraagd, maar er is geen recht daartoe. Het is dus raadzaam snel een advocaat last onder dwangsom aan te zoeken, die u kan helpen bij het deugdelijk verwoorden van uw zienswijze en u daarover te adviseren. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

voornemen last onder dwangsom